Publicerad 26 juni 2014 Uppdaterad 27 juni 2014

Bättre läge för nytt jobb

Ingenjörer och IT-specialister är hetast på arbetsmarknaden. Men ökad tillväxt leder till att utsikterna för jobb ökar i flera yrken.

Behovet av arbetskraft ökar, konstaterar Arbetsförmedlingen i en rapport över efterfrågan på personal i olika yrken ett år framåt.

Jobbtillväxten väntas öka i de flesta yrkesområden, både i privat och offentlig sektor. Framför allt är det arbetssökande med erfarenhet och högre utbildning som efterfrågas. Bäst utsikter för jobb finns inom tekniska yrken, pedagogik, data och IT, samt hälso- och sjukvård. Läget väntas bli kärvare för arbetssökande inom kultur, media och design.

Mest eftersökta är ingenjörer inom bygg, el och gruvteknik, IT-arkitekter, systemutvecklare och testledare inom IT, specialiserade sjuksköterskor, läkare, förskollärare och specialpedagoger.

Bland administratörer och ekonomer väntas goda möjligheter till arbete för medicinska sekreterare och redovisningsekonomer, medan konkurrensen om jobben blir hårdare för löne-, personal- och ekonomiassistenter.

Inom vården tillhör också tandsköterskor gruppen av yrken som bedöms ha goda chanser till jobb. Arbetsförmedlingens bedömning är att behovet av tandsköterskor även kommer att vara stort på längre sikt med tanke på att få utbildas samtidigt som många går i pension.

I yrkesområdet socialt arbete väntas antalet sysselsatta totalt sett bli i det närmaste oförändrat. Lättast att få jobb får behandlingsassistenter, socialsekreterare och biståndsbedömare, medan det blir svårare för dem i yrken med kortare utbildning.   

En halvtimmes it-strul om dagen

Mer än var tredje Visionsmedlem tycker att de fått för lite IT-utbildning för att kunna jobba effektivt. I snitt förloras nästan en halvtimme av arbetsdagen på grund av krångel med IT. 22 september 2014

Tack och hej tidningenvision.se

Nu på fredag stängs tidningenvision.se. Alla besökare kommer från och med då att dirigeras om till vision.se där det kommer att finnas nyheter, lönestatistik och annat som rör ditt arbetsliv även i fortsättningen. 24 september 2014 10 kommentarer

”I Sverige har vi en illusion om att den offentliga sektorn tar hand om alla, men jag tror att vi måste samverka för att nå förändring”, säger Johannes Jörgensen. Foto: Jonatan Jacobson

Här kan alla vara med och påverka

När han på grund av giftermål tvingades sluta som katolsk präst tog hans sociala engagemang nya former. De senaste åren har Johannes Jörgensen arbetat i Svenska kyrkans regi med långtidsarbetslösa och socialt utsatta i blickfånget. 16 september 2014

Avskedad kyrkoherde vann i AD

En församling i Halland avskedade kyrkoherden med skälet att han ägnade en stor del av sin arbetstid år privata affärer och misskötte sitt jobb. Nu har Arbetsdomstolen beslutat att kyrkoherden ska få jobbet tillbaka och 175 000 kronor i skadestånd. 24 september 2014

MITT YRKE