Publicerad 24 maj 2006 Uppdaterad 29 maj 2006

Chef får sparken för taxiresor

Chefen för organisationen Centrum mot Rasism får sparken. Orsaken ska bland annat vara att hon åkt taxi till jobbet. SKTF är starkt kritiskt och anser att det inte finns någon grund för avsked.

–Styrelsen har inte förtroende för förra verksamhetschefen, säger Yvonne Ruwaida, styrelseordförande för Centrum mot Rasism, som är en paraplyorganisation för föreningar som verkar mot rasism.


 


Ruwaida bekräftar att chefen för CMR Amina Ek fått beskedet att hon avskedats, men vill inte säga varför.


 


–Vi vill kunna komma överens, men har varit tvungna att vidta den här åtgärden, säger Yvonne Ruwaida.


 


Enligt SKTFs ombudsman Sverre Ahlbom som företräder Amina Ek handlar det bland annat om att hon ska ha brutit mot delegationsordningen när hon fattat ekonomiska beslut, samt att hon åkt taxi till jobbet.


 


–Jag har fått elva sidor med påståenden om vilka fel hon gjort, men ingenting håller för avsked, säger Sverre Ahlbom, som är starkt kritisk till styrelsens agerade.


 


–Om styrelsen tycker att chefen beter sig fel måste de tala om det för henne. Men i det här fallet har de inte ens frågat henne om varför hon har åkt taxi, än mindre sagt att de misstycker. Revisorerna har inte heller haft några anmärkningar och hon har fått ansvarsfrihet. Det är helt orimligt att avskeda någon på de grunderna. Så kan man inte göra, säger Sverre Ahlbom.


 


SKTF kommer nu att begära tvisteförhandling, ogiltigförklara avskedandet och kräva skadestånd för brott mot anställningsskyddslagen.


 


Centrum mot Rasism, CMR, bildades 2003 och har drygt 100 föreningar som medlemmar, en av dem är SKTF. Verksamheten finansieras med statsbidrag.


 


Förra sommaren kritiserades CMR hårt i media. Anklagelserna gällde bland annat slöseri med pengar och att man genomfört få konkreta insatser för att minska rasismen.


 


Kritiken ledde till att Integrationsverket gjorde en granskning av CMR. I utvärderingen som var klar för ett par veckor sedan får CMR viss kritik för sin verksamhet som man anser bör breddas och i större utsträckning motsvara regeringens och allmänhetens förväntningar. Men när det gäller hur CMR använder statsbidraget visar granskningen att ”den ekonomiska redovisningen och rutinerna fungerade överlag tillfredsställande. Inga oegentligheter konstaterades”.


 


Amina Ek som varit chef för CMR i två och ett halvt år är själv bestört över att hon blir avskedad, och ifrågasätter starkt att hon skulle ha överskridit sina befogenheter.


 


–Jag ser det som en brutal maktutövning att bli sparkad utan att ens få en varning först. Det strider mot all arbetsrätt, säger hon.

En halvtimmes it-strul om dagen

Mer än var tredje Visionsmedlem tycker att de fått för lite IT-utbildning för att kunna jobba effektivt. I snitt förloras nästan en halvtimme av arbetsdagen på grund av krångel med IT. 22 september 2014

Tack och hej tidningenvision.se

Nu på fredag stängs tidningenvision.se. Alla besökare kommer från och med då att dirigeras om till vision.se där det kommer att finnas nyheter, lönestatistik och annat som rör ditt arbetsliv även i fortsättningen. 24 september 2014 10 kommentarer

”I Sverige har vi en illusion om att den offentliga sektorn tar hand om alla, men jag tror att vi måste samverka för att nå förändring”, säger Johannes Jörgensen. Foto: Jonatan Jacobson

Här kan alla vara med och påverka

När han på grund av giftermål tvingades sluta som katolsk präst tog hans sociala engagemang nya former. De senaste åren har Johannes Jörgensen arbetat i Svenska kyrkans regi med långtidsarbetslösa och socialt utsatta i blickfånget. 16 september 2014

Avskedad kyrkoherde vann i AD

En församling i Halland avskedade kyrkoherden med skälet att han ägnade en stor del av sin arbetstid år privata affärer och misskötte sitt jobb. Nu har Arbetsdomstolen beslutat att kyrkoherden ska få jobbet tillbaka och 175 000 kronor i skadestånd. 24 september 2014

MITT YRKE