Publicerad 23 september 2014 Uppdaterad 23 september 2014

Chefer och ekonomer fick mest i kyrkan

Avdelningschefer, kyrkoherdar och ekonomer var de yrkesgrupper bland Visions medlemmar som fick högst löneökningar i Svenska kyrkan förra året.

Enligt Visions löneavtal med Svenska kyrkans arbetsgivarorganisation skulle förbundets medlemmar få löneökningar på minst 2,4 procent i genomsnitt 2013. Det slutgiltiga utfallet visar att lönerna ökade med 3,1 procent.

Störst löneökningar bland Visions medlemmar fick avdelningschefer/enhetschefer där snittlönen ökade med 4,4 procent till en medellön på 43 250 kronor.

Andra yrkesgrupper som fick löneökningar på omkring 4 procent var kyrkoherde, kamrer/ekonom och chef kyrkogårdsförvaltning.

Alla Visions yrkesgrupper fick genomsnittliga löneökningar som ligger över golvet på 2,4 procent.

Under 2014 ska det centrala avtalet ge minst 2,2 procent i genomsnitt.

 

Yrke

Medellön 2013

Ökning %

avdelnings-/enhetschef

43250

4,4

kyrkoherde

46470

4,1

kamrer/ekonom

33190

3,9

chef kyrkogårdsförvaltning

38650

3,8

it-tekniker

30130

3,6

kyrkokamrer

36220

3,6

komminister

32620

3,5

fastighetsförvaltare-/tekniker

30540

3,5

informationssekreterare

30840

3,4

assistent församlingsarbete

24850

3,3

kyrkvaktmästare

24420

3,3

församlingshemsvärd/husmor

24120

3,3

kyrkobokföringsassistent

25810

3,3

församlingsdiakon

29160

3,2

kyrkogårdsföreståndare

32120

3,2

arbetsledare

29360

3,2

personalsekreterare

33330

3,2

assistent

25440

3,2

ekonomiassistent

26920

3,2

förvaltingsassistent

27280

3,2

informationsassistent

27110

3,2

kanslichef/verksamhetschef

44570

3,2

församlingspedagog

27020

3,1

fritids-/ungdomsledare

23600

3,1

löneassistent

27260

3,1

handläggare

34450

2,9

kyrkogårdsarbetare

24710

2,8

utredningssekreterare

30560

2,8

kontorsvaktmästare

25070

2,8

konsulent stiftsnivå

32920

2,7

 

En halvtimmes it-strul om dagen

Mer än var tredje Visionsmedlem tycker att de fått för lite IT-utbildning för att kunna jobba effektivt. I snitt förloras nästan en halvtimme av arbetsdagen på grund av krångel med IT. 22 september 2014

Tack och hej tidningenvision.se

Nu på fredag stängs tidningenvision.se. Alla besökare kommer från och med då att dirigeras om till vision.se där det kommer att finnas nyheter, lönestatistik och annat som rör ditt arbetsliv även i fortsättningen. 24 september 2014 10 kommentarer

”I Sverige har vi en illusion om att den offentliga sektorn tar hand om alla, men jag tror att vi måste samverka för att nå förändring”, säger Johannes Jörgensen. Foto: Jonatan Jacobson

Här kan alla vara med och påverka

När han på grund av giftermål tvingades sluta som katolsk präst tog hans sociala engagemang nya former. De senaste åren har Johannes Jörgensen arbetat i Svenska kyrkans regi med långtidsarbetslösa och socialt utsatta i blickfånget. 16 september 2014

Avskedad kyrkoherde vann i AD

En församling i Halland avskedade kyrkoherden med skälet att han ägnade en stor del av sin arbetstid år privata affärer och misskötte sitt jobb. Nu har Arbetsdomstolen beslutat att kyrkoherden ska få jobbet tillbaka och 175 000 kronor i skadestånd. 24 september 2014

MITT YRKE