Publicerad 27 september 2006 Uppdaterad 27 september 2006

CMR backar om avsked

Chefen för organisationen Centrum mot rasism som sparkades under uppseendeväckande former har fått upprättelse. Arbetsgivaren tar tillbaka avskedandet och köper istället ut henne.

Det var i våras den nya styrelsen för CMR utan föregående varning meddelade chefen Amina Ek att hon avskedats. Som skäl presenterades en lång lista med anklagelser, bland att hon skulle ha åkt taxi till jobbet och brutit mot delegationsordningen när hon fattat ekonomiska beslut.


 


SKTF som företrädde Amina Ek var starkt kritiskt till styrelsens agerande. Enligt SKTF fanns ingen saklig grund för avsked och facket begärde tvisteförhandlingar och ogiltigförklarade avskedandet.  


 


Nu har parterna träffat en överenskommelse som innebär att CMR återtar avskedandet men att Amina Ek slutar sin anställning. Hur mycket det kostade arbetsgivaren att köpa ut Amina Ek har parterna beslutat att inte offentliggöra. Men SKTFs ombudsman Annette Carlén säger att Amina Ek tycker att uppgörelsen är bra.


 


–Hon är nöjd och lägger nu detta bakom sig, säger Annette Carlén.

En halvtimmes it-strul om dagen

Mer än var tredje Visionsmedlem tycker att de fått för lite IT-utbildning för att kunna jobba effektivt. I snitt förloras nästan en halvtimme av arbetsdagen på grund av krångel med IT. 22 september 2014

Tack och hej tidningenvision.se

Nu på fredag stängs tidningenvision.se. Alla besökare kommer från och med då att dirigeras om till vision.se där det kommer att finnas nyheter, lönestatistik och annat som rör ditt arbetsliv även i fortsättningen. 24 september 2014 10 kommentarer

”I Sverige har vi en illusion om att den offentliga sektorn tar hand om alla, men jag tror att vi måste samverka för att nå förändring”, säger Johannes Jörgensen. Foto: Jonatan Jacobson

Här kan alla vara med och påverka

När han på grund av giftermål tvingades sluta som katolsk präst tog hans sociala engagemang nya former. De senaste åren har Johannes Jörgensen arbetat i Svenska kyrkans regi med långtidsarbetslösa och socialt utsatta i blickfånget. 16 september 2014

Avskedad kyrkoherde vann i AD

En församling i Halland avskedade kyrkoherden med skälet att han ägnade en stor del av sin arbetstid år privata affärer och misskötte sitt jobb. Nu har Arbetsdomstolen beslutat att kyrkoherden ska få jobbet tillbaka och 175 000 kronor i skadestånd. 24 september 2014

MITT YRKE