Publicerad 12 juni 2014 Uppdaterad 13 juni 2014

Forskare granskar bistånd utan beslut

Linköpings kommun ger vissa insatser inom socialtjänsten utan biståndsbeslut. Nu ska forskare granska hur det påverkar arbetet – och dem som är i behov av hjälpen.

Sedan tidigt 1990-tal har socialtjänsten i Linköpings kommun använt en modell där man för vissa serviceinsatser kunnat vända sig direkt till utföraren, istället för att en handläggare ska fatta ett biståndsbeslut. Linköpingsmodellen har också kopierats eller efterliknats av andra och i dag används så kallad förenklad biståndsbedömning – i olika hög grad ­– i många av landets kommuner.

Nu ska forskare vid Centrum för kommunstrategiska studier i Linköping granska modellen.

Docent Martin Börjeson är en av dem som kommer att leda forskningen.

–Intentionen är att undersöka om utvecklingen av servicetjänster enligt Linköpings modell medför bättre sociala tjänster, skriver han i ett mejl.

Målsättningen med studien är att se hur socialtjänstens organisering påverkar hur arbetet utförs, och vilken betydelse det har för dem som söker stöd och hjälp. Martin Börjeson tror att resultaten kan vara av stort intresse för andra kommuner som funderar på förenklad biståndsbedömning.

Den så kallade Linköpingsmodellen är juridiskt ifrågasatt. Enligt IVO, inspektionen för vård och omsorg, bryter modellen mot lagen eftersom hjälpen som erbjuds grundar sig på vad utförarna kan erbjuda, inte den enskildes behov. Även Socialstyrelsen har haft kritik. Kommunen har själv argumenterat för att man har en snabb och lättillgänglig socialtjänst.

En halvtimmes it-strul om dagen

Mer än var tredje Visionsmedlem tycker att de fått för lite IT-utbildning för att kunna jobba effektivt. I snitt förloras nästan en halvtimme av arbetsdagen på grund av krångel med IT. 22 september 2014

Tack och hej tidningenvision.se

Nu på fredag stängs tidningenvision.se. Alla besökare kommer från och med då att dirigeras om till vision.se där det kommer att finnas nyheter, lönestatistik och annat som rör ditt arbetsliv även i fortsättningen. 24 september 2014 10 kommentarer

”I Sverige har vi en illusion om att den offentliga sektorn tar hand om alla, men jag tror att vi måste samverka för att nå förändring”, säger Johannes Jörgensen. Foto: Jonatan Jacobson

Här kan alla vara med och påverka

När han på grund av giftermål tvingades sluta som katolsk präst tog hans sociala engagemang nya former. De senaste åren har Johannes Jörgensen arbetat i Svenska kyrkans regi med långtidsarbetslösa och socialt utsatta i blickfånget. 16 september 2014

Avskedad kyrkoherde vann i AD

En församling i Halland avskedade kyrkoherden med skälet att han ägnade en stor del av sin arbetstid år privata affärer och misskötte sitt jobb. Nu har Arbetsdomstolen beslutat att kyrkoherden ska få jobbet tillbaka och 175 000 kronor i skadestånd. 24 september 2014

MITT YRKE