Publicerad 18 september 2014 Uppdaterad 19 september 2014

Kalmar inför titeln medicinsk sekreterare

Landstinget i Kalmar län och Vision har enats om att införa titeln medicinsk sekreterare i stället för läkarsekreterare och teamsekreterare.

Hösten 2011 beslutade Visions nätverk för medicinska sekreterare att titeln medicinsk sekreterare var en bättre yrkestitel än läkarsekreterare. Den skulle gälla för alla som har den formella yrkesutbildningen.

Sedan dess har omkring 15 av landets 20 landsting ändrat titeln på sina anställda.

Efter förhandlingar med Vision har nu även Kalmar läns landsting gått med på att byta ut titlarna läkarsekreterare, 1:a läkarsekreterare och teamsekreterare till medicinsk sekreterare.

–Det känns jättebra, nu följer vi de andra landstingen i Sverige och så blir det tydligt vad de medicinska sekreterarna verkligen har för arbetsuppgifter, säger Visionavdelningens ordförande Britt Wimarsson.

Bytet gäller från den 1 oktober.

En halvtimmes it-strul om dagen

Mer än var tredje Visionsmedlem tycker att de fått för lite IT-utbildning för att kunna jobba effektivt. I snitt förloras nästan en halvtimme av arbetsdagen på grund av krångel med IT. 22 september 2014

Tack och hej tidningenvision.se

Nu på fredag stängs tidningenvision.se. Alla besökare kommer från och med då att dirigeras om till vision.se där det kommer att finnas nyheter, lönestatistik och annat som rör ditt arbetsliv även i fortsättningen. 24 september 2014 10 kommentarer

”I Sverige har vi en illusion om att den offentliga sektorn tar hand om alla, men jag tror att vi måste samverka för att nå förändring”, säger Johannes Jörgensen. Foto: Jonatan Jacobson

Här kan alla vara med och påverka

När han på grund av giftermål tvingades sluta som katolsk präst tog hans sociala engagemang nya former. De senaste åren har Johannes Jörgensen arbetat i Svenska kyrkans regi med långtidsarbetslösa och socialt utsatta i blickfånget. 16 september 2014

Avskedad kyrkoherde vann i AD

En församling i Halland avskedade kyrkoherden med skälet att han ägnade en stor del av sin arbetstid år privata affärer och misskötte sitt jobb. Nu har Arbetsdomstolen beslutat att kyrkoherden ska få jobbet tillbaka och 175 000 kronor i skadestånd. 24 september 2014

MITT YRKE