Publicerad 17 september 2014 Uppdaterad 17 september 2014

Kommun slipper betala företagsböter

Efter att en man skadade sig allvarligt i en vedklyv som ägdes av Fagersta kommun fälldes arbetsgivaren för arbetsmiljöbrott och tvingade böta 400 000 kronor. Nu har hovrätten beslutat att kommunen inte behöver betala.

Mannen var anställd på avdelningen Försörjning och arbete som lyder under socialtjänsten. Det är en arbetsmarknadsenhet som bland annat sysslar med vedproduktion och försäljning.

Sommaren 2010 fastnade en bit ved i vedklyven och mannen fick in handen i maskinen och sågade av alla fingrar på högerhanden.

Tingsrätten ansåg att arbetsgivaren brustit i sitt arbetsmiljöansvar och dömde kommunen att betala 400 000 kronor i företagsbot.

Men nu upphäver Svea hovrätt domen eftersom domstolen inte anser att den aktuella verksamheten kan ses som en näringsverksamhet utan snarare som en arbetsmarknadsåtgärd som nästan helt finansierats med pengar från stat och kommun. Verksamheten fick inte heller konkurrera med andra företag på den öppna marknaden. Därmed kan kommunen enligt hovätten inte dömas att betala företagsbot.

En halvtimmes it-strul om dagen

Mer än var tredje Visionsmedlem tycker att de fått för lite IT-utbildning för att kunna jobba effektivt. I snitt förloras nästan en halvtimme av arbetsdagen på grund av krångel med IT. 22 september 2014

Tack och hej tidningenvision.se

Nu på fredag stängs tidningenvision.se. Alla besökare kommer från och med då att dirigeras om till vision.se där det kommer att finnas nyheter, lönestatistik och annat som rör ditt arbetsliv även i fortsättningen. 24 september 2014 10 kommentarer

”I Sverige har vi en illusion om att den offentliga sektorn tar hand om alla, men jag tror att vi måste samverka för att nå förändring”, säger Johannes Jörgensen. Foto: Jonatan Jacobson

Här kan alla vara med och påverka

När han på grund av giftermål tvingades sluta som katolsk präst tog hans sociala engagemang nya former. De senaste åren har Johannes Jörgensen arbetat i Svenska kyrkans regi med långtidsarbetslösa och socialt utsatta i blickfånget. 16 september 2014

Avskedad kyrkoherde vann i AD

En församling i Halland avskedade kyrkoherden med skälet att han ägnade en stor del av sin arbetstid år privata affärer och misskötte sitt jobb. Nu har Arbetsdomstolen beslutat att kyrkoherden ska få jobbet tillbaka och 175 000 kronor i skadestånd. 24 september 2014

MITT YRKE