Publicerad 5 september 2014 Uppdaterad 8 september 2014

Köpta platser ska lösa tandsköterskebrist

Det är svårt att rekrytera tandsköterskor till de små klinikerna i Jönköpings län. Därför har folktandvården köpt 15 extra platser på tandsköterskeutbildningen i Tranås.

Många tandsköterskor kommer att gå i pension de kommande åren och långt ifrån tillräckligt många kommer att utbildas under samma tidsperiod. Därför söker nu folktandvården nya lösningar för att få tag i utbildad personal. Att köpa extra platser på tandsköterskeutbildningen är ett sätt. Efter intervjuer har 15 personer valts ut från listan över folk som sökt till tandsköterskeutbildningen i Tranås. I urvalet har bostadsort vägts in, eftersom tanken är att få personal till de mindre klinikerna i länet.

–Vi gör det här för att kompetensförsörja hela länet, säger personalchef Lena Pettersson.

Enligt en undersökning som Tidningen Vision gjorde i våras uppskattar Folktandvården i Jönköping att de kommer att behöva rekrytera 15 tandsköterskor i år och totalt 63 tandsköterskor de kommande fem åren. Men bristen på tandsköterskor ser olika ut över landet. I Skåne finns den knappt alls, medan den i andra län, som Dalarna, Örebro och Uppsala är stor.

En halvtimmes it-strul om dagen

Mer än var tredje Visionsmedlem tycker att de fått för lite IT-utbildning för att kunna jobba effektivt. I snitt förloras nästan en halvtimme av arbetsdagen på grund av krångel med IT. 22 september 2014

Tack och hej tidningenvision.se

Nu på fredag stängs tidningenvision.se. Alla besökare kommer från och med då att dirigeras om till vision.se där det kommer att finnas nyheter, lönestatistik och annat som rör ditt arbetsliv även i fortsättningen. 24 september 2014 10 kommentarer

”I Sverige har vi en illusion om att den offentliga sektorn tar hand om alla, men jag tror att vi måste samverka för att nå förändring”, säger Johannes Jörgensen. Foto: Jonatan Jacobson

Här kan alla vara med och påverka

När han på grund av giftermål tvingades sluta som katolsk präst tog hans sociala engagemang nya former. De senaste åren har Johannes Jörgensen arbetat i Svenska kyrkans regi med långtidsarbetslösa och socialt utsatta i blickfånget. 16 september 2014

Avskedad kyrkoherde vann i AD

En församling i Halland avskedade kyrkoherden med skälet att han ägnade en stor del av sin arbetstid år privata affärer och misskötte sitt jobb. Nu har Arbetsdomstolen beslutat att kyrkoherden ska få jobbet tillbaka och 175 000 kronor i skadestånd. 24 september 2014

MITT YRKE