Publicerad 2 juni 2006 Uppdaterad 2 juni 2006

Krav på Ruwaidas avgång

Styrelseledamöterna Fatima Doubakil och Draginja Femic kräver att Yvonne Ruwaida avgår som ordförande för organisationen Centrum mot rasism efter att Ruwaida avskedat verksamhetschefen Amina Ek.

–Jag tycker att hennes agerande visar att hon är olämplig som ordförande, säger Fatima Doubakil.


 


Yvonne Ruwaida, som bland annat är riksdagsman för miljöpartiet, hade varit ordförande i Centrum mot rasism i ett par veckor när hon fick styrelsen med sig på att sparka verksamhetschefen.


 


–Jag reserverade mig mot beslutet och Draginja var inte med på det styrelsemötet, säger Fatima Doubakil.


 


–Man gör inte som Ruwaida gjorde, sparkar någon utan att personen ens får komma till tals, säger Draginja Femic.


 


De båda styrelseledamöterna gör i en skrivelse klart att de inte har förtroende för Yvonne Ruwaida och att de kräver hennes omedelbara avgång.


 


De skriver att Ruwaida genom sitt agerande skadat Centrum mot rasism och den antirasistiska rörelsen.


 


–Om inte hon avgår så gör jag det, säger Fatima Doubakil. Jag kan inte sitta i en styrelse med en ordförande som agerar som Yvonne Ruwaida gjort.


 


Vi har inte lyckats nå Yvonne Ruwaida för en kommentar.

En halvtimmes it-strul om dagen

Mer än var tredje Visionsmedlem tycker att de fått för lite IT-utbildning för att kunna jobba effektivt. I snitt förloras nästan en halvtimme av arbetsdagen på grund av krångel med IT. 22 september 2014

Tack och hej tidningenvision.se

Nu på fredag stängs tidningenvision.se. Alla besökare kommer från och med då att dirigeras om till vision.se där det kommer att finnas nyheter, lönestatistik och annat som rör ditt arbetsliv även i fortsättningen. 24 september 2014 10 kommentarer

”I Sverige har vi en illusion om att den offentliga sektorn tar hand om alla, men jag tror att vi måste samverka för att nå förändring”, säger Johannes Jörgensen. Foto: Jonatan Jacobson

Här kan alla vara med och påverka

När han på grund av giftermål tvingades sluta som katolsk präst tog hans sociala engagemang nya former. De senaste åren har Johannes Jörgensen arbetat i Svenska kyrkans regi med långtidsarbetslösa och socialt utsatta i blickfånget. 16 september 2014

Avskedad kyrkoherde vann i AD

En församling i Halland avskedade kyrkoherden med skälet att han ägnade en stor del av sin arbetstid år privata affärer och misskötte sitt jobb. Nu har Arbetsdomstolen beslutat att kyrkoherden ska få jobbet tillbaka och 175 000 kronor i skadestånd. 24 september 2014

MITT YRKE