Publicerad 29 april 2014 Uppdaterad 30 april 2014

Kuratorer föreslås få legitimation

Socialstyrelsen säger ja till att kuratorer som arbetar inom hälso- och sjukvården ska få legitimation. Målet är ökad patientsäkerhet.

Frågan om legitimation för kuratorer inom hälso- och sjukvården har varit aktuell länge. Både Vision och Akademikerförbundet SSR har tryckt på för att gruppen ska få legitimation.

2010 kom den särskilda utredaren Ann-Christine Tauberman fram till att kuratorerna inte kunde få legitimation eftersom det inte finns en enhetlig utbildning för yrkesgruppen. Men för ett år sedan tog regeringen åter upp frågan och gav Socialstyrelsen i uppdrag att utreda igen.

Nu gör Socialstyrelsen bedömningen att kuratorer inom hälso- och sjukvården bör ha legitimation eftersom de har behandlingsansvar för patienter och skriver remisser, intyg och utlåtanden.

– Vi vill säkra att patientens situation uppmärksammas och behandlas i sin helhet, så att sociala problem inte får medicinska förklaringar, säger Socialstyrelsens utredare Monica Norrman i ett pressmeddelande.

Socialstyrelsen konstaterar att dagens socionomexamen är en bra grund för kuratorer men att de behövs fördjupade kunskaper i socialt arbete inom hälso- och sjukvården. Socialstyrelsen föreslår därför en legitimationsgrundande vidareutbildning på 30 högskolepoäng.

För de kuratorer som är yrkesverksamma i dag föreslår Socialstyrelsen övergångsregler som utgår från examen, antal år i yrket och relevanta vidareutbildningar.

En halvtimmes it-strul om dagen

Mer än var tredje Visionsmedlem tycker att de fått för lite IT-utbildning för att kunna jobba effektivt. I snitt förloras nästan en halvtimme av arbetsdagen på grund av krångel med IT. 22 september 2014

Tack och hej tidningenvision.se

Nu på fredag stängs tidningenvision.se. Alla besökare kommer från och med då att dirigeras om till vision.se där det kommer att finnas nyheter, lönestatistik och annat som rör ditt arbetsliv även i fortsättningen. 24 september 2014 10 kommentarer

”I Sverige har vi en illusion om att den offentliga sektorn tar hand om alla, men jag tror att vi måste samverka för att nå förändring”, säger Johannes Jörgensen. Foto: Jonatan Jacobson

Här kan alla vara med och påverka

När han på grund av giftermål tvingades sluta som katolsk präst tog hans sociala engagemang nya former. De senaste åren har Johannes Jörgensen arbetat i Svenska kyrkans regi med långtidsarbetslösa och socialt utsatta i blickfånget. 16 september 2014

Avskedad kyrkoherde vann i AD

En församling i Halland avskedade kyrkoherden med skälet att han ägnade en stor del av sin arbetstid år privata affärer och misskötte sitt jobb. Nu har Arbetsdomstolen beslutat att kyrkoherden ska få jobbet tillbaka och 175 000 kronor i skadestånd. 24 september 2014

MITT YRKE