Publicerad 8 september 2014 Uppdaterad 9 september 2014

Landets bibliotek lånar ut färre barnböcker

Utlåningen av barnböcker har minskat kraftigt i många av landets kommuner mellan åren 2005 och 2013. Det visar ny statistik från Svensk biblioteksförening.

Statistiken som finns samlad i 310 rapporter – en för varje kommun, län och region – har tagits fram av Svensk biblioteksförening för nionde året i rad.  Nytt för i år är att bibliotekens utveckling över tid redovisas. Även om flera kommuners bibliotek satsar på just barns och ungas läsande så visar den långsiktiga tendensen på en minskning av barnboksutlåningen. Totalt sett har utlåningen minskat med en halv bok per år för barn upp till 14 år, om man ser till riksgenomsnittet.

Eftersom sambandet mellan en god läsförståelse och goda skolresultat är tydligt vill Niclas Lindberg, generalsekreterare på Svensk biblioteksförening, se politiska krafttag på området.

– PISA-mätningens nedslående resultat manar kommunpolitikerna att ta varningsklockan på allvar. För att tydliggöra barns tillgång till bibliotek och hur biblioteken ska mobiliseras i arbetet för ökad läsning och läsförståelse behövs en nationell biblioteksstrategi, säger Niclas Lindberg i ett pressmeddelande.

Statistiken som sammanställts av Svensk biblioteksförening är hämtad från Kungliga biblioteket, Statens kulturråd och Statistiska centralbyrån.

En halvtimmes it-strul om dagen

Mer än var tredje Visionsmedlem tycker att de fått för lite IT-utbildning för att kunna jobba effektivt. I snitt förloras nästan en halvtimme av arbetsdagen på grund av krångel med IT. 22 september 2014

Tack och hej tidningenvision.se

Nu på fredag stängs tidningenvision.se. Alla besökare kommer från och med då att dirigeras om till vision.se där det kommer att finnas nyheter, lönestatistik och annat som rör ditt arbetsliv även i fortsättningen. 24 september 2014 10 kommentarer

”I Sverige har vi en illusion om att den offentliga sektorn tar hand om alla, men jag tror att vi måste samverka för att nå förändring”, säger Johannes Jörgensen. Foto: Jonatan Jacobson

Här kan alla vara med och påverka

När han på grund av giftermål tvingades sluta som katolsk präst tog hans sociala engagemang nya former. De senaste åren har Johannes Jörgensen arbetat i Svenska kyrkans regi med långtidsarbetslösa och socialt utsatta i blickfånget. 16 september 2014

Avskedad kyrkoherde vann i AD

En församling i Halland avskedade kyrkoherden med skälet att han ägnade en stor del av sin arbetstid år privata affärer och misskötte sitt jobb. Nu har Arbetsdomstolen beslutat att kyrkoherden ska få jobbet tillbaka och 175 000 kronor i skadestånd. 24 september 2014

MITT YRKE