Publicerad 8 september 2014 Uppdaterad 8 september 2014

Mest LSS-böter för Uppsala kommun

Uppsala är den kommun som betalat mest straffavgifter för att personer med stödbehov har fått vänta för länge på sina LSS-insatser. Total har ett 90-tal kommuner betalat in nästa 27 miljoner kronor till staten det senaste året.

Sedan juni förra året har Uppsala kommun betalat 7,4 miljoner kronor i straffavgifter för att man inte utfört insatser enligt lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade (LSS) i tid. Oftast handlar det om att ordna bostäder till personer med funktionsnedsättningar.

Andra kommuner som tvingats betala stora straffavgifter är Borlänge 3,6 miljoner, Gävle, 2,3 miljoner och Botkyrka 1,2 miljoner kronor.

Totalt har ett 90-tal kommuner och stadsdelar betalat straffavgifter.

Statistiken kommer från Inspektionen för vård och omsorg, IVO.

En halvtimmes it-strul om dagen

Mer än var tredje Visionsmedlem tycker att de fått för lite IT-utbildning för att kunna jobba effektivt. I snitt förloras nästan en halvtimme av arbetsdagen på grund av krångel med IT. 22 september 2014

Tack och hej tidningenvision.se

Nu på fredag stängs tidningenvision.se. Alla besökare kommer från och med då att dirigeras om till vision.se där det kommer att finnas nyheter, lönestatistik och annat som rör ditt arbetsliv även i fortsättningen. 24 september 2014 10 kommentarer

”I Sverige har vi en illusion om att den offentliga sektorn tar hand om alla, men jag tror att vi måste samverka för att nå förändring”, säger Johannes Jörgensen. Foto: Jonatan Jacobson

Här kan alla vara med och påverka

När han på grund av giftermål tvingades sluta som katolsk präst tog hans sociala engagemang nya former. De senaste åren har Johannes Jörgensen arbetat i Svenska kyrkans regi med långtidsarbetslösa och socialt utsatta i blickfånget. 16 september 2014

Avskedad kyrkoherde vann i AD

En församling i Halland avskedade kyrkoherden med skälet att han ägnade en stor del av sin arbetstid år privata affärer och misskötte sitt jobb. Nu har Arbetsdomstolen beslutat att kyrkoherden ska få jobbet tillbaka och 175 000 kronor i skadestånd. 24 september 2014

MITT YRKE