Publicerad 7 april 2014 Uppdaterad 8 april 2014

Nytt löneavtal för 900 Visionmedlemmar

Omkring 900 medlemmar som jobbar i organisationer som Frälsningsarmén och Stadsmissionen har fått ett nytt löneavtal. Avtalet ska ge löneökningar på minst 2,3 procent om året.

Det nya avtalet med Arbetsgivaralliansen gäller i två år för anställda i icke-vinstdrivande bolag och organisationer inom vård och omsorg.

Avtalet ska ge genomsnittliga löneökningar på lägst 2,3 procent om året, alltså 4,6 procent under de två åren. Men eftersom lönesättningen är individuella kommer vissa medlemmar få mer och andra mindre.

Avtalet ger också dem som har terapeutiska och behandlande arbetsuppgifter rätt till professionell handledning.

Avtalet ger också medlemmarna möjlighet att byta pengarna i semesterdagstillägget mot flera lediga dagar om man kan komma överens om det med sin chef.

Dessutom höjs den genomsnittliga OB-ersättningen med 3,6 procent från 1 januari 2015.

Avtalet gäller från den 1 april 2014. De största arbetsgivarna som berörs är Frälsningsarmén, Bräcke Diakoni och Stadsmissionen.

 

En halvtimmes it-strul om dagen

Mer än var tredje Visionsmedlem tycker att de fått för lite IT-utbildning för att kunna jobba effektivt. I snitt förloras nästan en halvtimme av arbetsdagen på grund av krångel med IT. 22 september 2014

Tack och hej tidningenvision.se

Nu på fredag stängs tidningenvision.se. Alla besökare kommer från och med då att dirigeras om till vision.se där det kommer att finnas nyheter, lönestatistik och annat som rör ditt arbetsliv även i fortsättningen. 24 september 2014 10 kommentarer

”I Sverige har vi en illusion om att den offentliga sektorn tar hand om alla, men jag tror att vi måste samverka för att nå förändring”, säger Johannes Jörgensen. Foto: Jonatan Jacobson

Här kan alla vara med och påverka

När han på grund av giftermål tvingades sluta som katolsk präst tog hans sociala engagemang nya former. De senaste åren har Johannes Jörgensen arbetat i Svenska kyrkans regi med långtidsarbetslösa och socialt utsatta i blickfånget. 16 september 2014

Avskedad kyrkoherde vann i AD

En församling i Halland avskedade kyrkoherden med skälet att han ägnade en stor del av sin arbetstid år privata affärer och misskötte sitt jobb. Nu har Arbetsdomstolen beslutat att kyrkoherden ska få jobbet tillbaka och 175 000 kronor i skadestånd. 24 september 2014

MITT YRKE