Publicerad 28 mars 2014 Uppdaterad 28 mars 2014

Så mycket ökade lönerna i Svenska kyrkan

Diakonernas snittlön steg med 800 kronor i månaden och assistenternas med 600. Totalt sett ökade medellönerna för anställda i Svenska kyrkan i fjol med 800 kronor motsvarande 2,9 procent.

Medellönen för samtliga anställda i Svenska kyrkan var i fjol 28 200 kronor i månaden, visar ny lönestatistik från Svenska Kyrkans Arbetsgivarorganisation. Jämfört med året innan är skillnaderna i löneökningar mellan olika befattningar förhållandevis små. Men med enstaka undantag har medellönerna ökat något mer på chefstjänster, både räknat i kronor och procent. Till exempel steg kyrkoherdarnas snittlön med 1 700 kronor (3,7%),  lönerna för chefer för kyrkogårdsförvaltningar ökade med 1 400 kronor (3,66%) och medellönen för kyrkokamrerer steg med 1 600 kronor (3,64%).

De högre befattningarna i kyrkan har också i regel haft bäst löneutveckling på längre sikt. Sedan 2009 har medellönen för Svenska kyrkans anställda ökat med 11,9 procent. Under samma period har snittlönen för kyrkoherdar, kyrkokamrerer och kamrerer/ekonomer ökat med ungefär 15 procent.

Statistiken visar också att antalet anställda minskar. I fjol arbetade 21 638 personer i Svenska kyrkan, vilket är 677 färre än 2009. En förändring som skett är att assistentjänster försvunnit. På fem år har antalet assistenter minskat med 189 personer, samtidigt som det blivit något fler handläggare.

Se löneökningarna för alla yrken inom kyrkan här (pdf).

En halvtimmes it-strul om dagen

Mer än var tredje Visionsmedlem tycker att de fått för lite IT-utbildning för att kunna jobba effektivt. I snitt förloras nästan en halvtimme av arbetsdagen på grund av krångel med IT. 22 september 2014

Tack och hej tidningenvision.se

Nu på fredag stängs tidningenvision.se. Alla besökare kommer från och med då att dirigeras om till vision.se där det kommer att finnas nyheter, lönestatistik och annat som rör ditt arbetsliv även i fortsättningen. 24 september 2014 10 kommentarer

”I Sverige har vi en illusion om att den offentliga sektorn tar hand om alla, men jag tror att vi måste samverka för att nå förändring”, säger Johannes Jörgensen. Foto: Jonatan Jacobson

Här kan alla vara med och påverka

När han på grund av giftermål tvingades sluta som katolsk präst tog hans sociala engagemang nya former. De senaste åren har Johannes Jörgensen arbetat i Svenska kyrkans regi med långtidsarbetslösa och socialt utsatta i blickfånget. 16 september 2014

Avskedad kyrkoherde vann i AD

En församling i Halland avskedade kyrkoherden med skälet att han ägnade en stor del av sin arbetstid år privata affärer och misskötte sitt jobb. Nu har Arbetsdomstolen beslutat att kyrkoherden ska få jobbet tillbaka och 175 000 kronor i skadestånd. 24 september 2014

MITT YRKE