Publicerad 18 mars 2014 Uppdaterad 18 mars 2014

Slående fritidsledare slipper straff

En fritidsledare dömdes för ringa misshandel efter att hon slagit en aggressiv elev i ansiktet. Men eftersom hon efter händelsen sade upp sig från jobbet slipper hon straff.

Kvinnan som arbetade på fritids försökte på flera sätt lugna ner en pojke som var aggressiv.  Hon satte honom i en soffa och men pojken fortsatte med att riva henne och när han drog sönder hennes halsband slog hon honom reflexmässigt på kinden med handflatan.

Fritidsledare åtalades för misshandel och både tings- och hovrätten konstaterade att slaget var hårt eftersom det orsakade en rodnad och gjorde ont.

Eftersom slaget bedömdes vara över gränsen för vad som är tillåtet i skolan dömdes kvinnan för ringa misshandel. Hon blev inte avskedad men sade självmant upp sig efter domen.

Med hänsyn till att hon lämnade sin anställning meddelade hovrätten påföljdseftergift, det vill säga att hon slipper något straff.

En halvtimmes it-strul om dagen

Mer än var tredje Visionsmedlem tycker att de fått för lite IT-utbildning för att kunna jobba effektivt. I snitt förloras nästan en halvtimme av arbetsdagen på grund av krångel med IT. 22 september 2014

Tack och hej tidningenvision.se

Nu på fredag stängs tidningenvision.se. Alla besökare kommer från och med då att dirigeras om till vision.se där det kommer att finnas nyheter, lönestatistik och annat som rör ditt arbetsliv även i fortsättningen. 24 september 2014 10 kommentarer

”I Sverige har vi en illusion om att den offentliga sektorn tar hand om alla, men jag tror att vi måste samverka för att nå förändring”, säger Johannes Jörgensen. Foto: Jonatan Jacobson

Här kan alla vara med och påverka

När han på grund av giftermål tvingades sluta som katolsk präst tog hans sociala engagemang nya former. De senaste åren har Johannes Jörgensen arbetat i Svenska kyrkans regi med långtidsarbetslösa och socialt utsatta i blickfånget. 16 september 2014

Avskedad kyrkoherde vann i AD

En församling i Halland avskedade kyrkoherden med skälet att han ägnade en stor del av sin arbetstid år privata affärer och misskötte sitt jobb. Nu har Arbetsdomstolen beslutat att kyrkoherden ska få jobbet tillbaka och 175 000 kronor i skadestånd. 24 september 2014

MITT YRKE