Publicerad 1 november 2013 Uppdaterad 4 november 2013

Söktrycket ökar på socionomutbildningar

Ansökningarna till socionomutbildningar som startar i vår har ökat med 20 procent. Glädjande, tycker Visions socialpolitiska strateg.

Antalet förstahandssökande till universitetens och högskolornas socionomutbildningar, med start strax efter årsskiftet, ökade med 20 procent, till 4 496, jämfört med vårterminen 2013. Det visar en analys av Universitets- och högskolerådet.

– Det är glädjande för yrket och det är en bra utbildning med gott rykte, säger Kristina Folkesson, socialpolitisk strateg på Vision.

Enligt Kristina Folkesson väntar stora pensionsavgångar inom kort, så om man ska tala om brist på socionomer så är det dock erfarna sådana som först och främst efterfrågas.

– Men socionomyrket är brett, och professionalisering av vissa verksamheter kan komma att ske, så att arbetsmarknaden blir ännu större.

Andra utbildningar med yrkesexamina där antalet förstahandssökande ökade var högskoleingenjör (89 procent), lärare och förskollärare (27), civilingenjör (26), läkare (14) samt sjuksköterska (5).

En halvtimmes it-strul om dagen

Mer än var tredje Visionsmedlem tycker att de fått för lite IT-utbildning för att kunna jobba effektivt. I snitt förloras nästan en halvtimme av arbetsdagen på grund av krångel med IT. 22 september 2014

Tack och hej tidningenvision.se

Nu på fredag stängs tidningenvision.se. Alla besökare kommer från och med då att dirigeras om till vision.se där det kommer att finnas nyheter, lönestatistik och annat som rör ditt arbetsliv även i fortsättningen. 24 september 2014 10 kommentarer

”I Sverige har vi en illusion om att den offentliga sektorn tar hand om alla, men jag tror att vi måste samverka för att nå förändring”, säger Johannes Jörgensen. Foto: Jonatan Jacobson

Här kan alla vara med och påverka

När han på grund av giftermål tvingades sluta som katolsk präst tog hans sociala engagemang nya former. De senaste åren har Johannes Jörgensen arbetat i Svenska kyrkans regi med långtidsarbetslösa och socialt utsatta i blickfånget. 16 september 2014

Avskedad kyrkoherde vann i AD

En församling i Halland avskedade kyrkoherden med skälet att han ägnade en stor del av sin arbetstid år privata affärer och misskötte sitt jobb. Nu har Arbetsdomstolen beslutat att kyrkoherden ska få jobbet tillbaka och 175 000 kronor i skadestånd. 24 september 2014

MITT YRKE