Publicerad 24 september 2014 Uppdaterad 24 september 2014

Tjänstemän lever längre än arbetare

Lågutbildade och arbetslösa löper större risk att dö i förtid än högutbildade tjänstemän som chefer och sjukvårdsspecialister. Det visar en ny rapport från Statistiska centralbyrån, SCB.

Risken att dö i förtid är allra störst för arbetslösa. Det visar även tidigare statistik. Men det finns vissa yrken som har nästan lika hög dödlighet.

De faktorer som forskarna vanligtvis brukar lyfta fram som avgörande för att yrken har låg eller hög dödlighet är arbetsmiljö, generella villkor i yrket och beteenden och levnadsvanor samt rörlighet och selektion, det vill säga att personer som lever hälsosamt tenderar att väljer yrken med låg dödlighet.

Yrken där kvinnor har hög dödlighet är bland annat elmontörer, datatekniker, städare, kassapersonal samt vård och omsorgspersonal.

Bland män är det yrken som sjömän, industriarbetare, slaktare, bagare, fordonsförare och byggnadshantverkare.

Yrken med låg dödlighet bland kvinnor är speciallärare, chefer för mindre företag och enheter, dataspecialister, tandhygienister och personaltjänstemän.

Bland män är risken att dö i förtid minst för sjukgymnaster, drift- och verksamhetschefer, jurister, dataspecialister, personaltjänstemän, administratörer i offentlig förvaltning samt ingenjörer och tekniker.

Läs hela rapporten på SCB:s webbplats.

En halvtimmes it-strul om dagen

Mer än var tredje Visionsmedlem tycker att de fått för lite IT-utbildning för att kunna jobba effektivt. I snitt förloras nästan en halvtimme av arbetsdagen på grund av krångel med IT. 22 september 2014

Tack och hej tidningenvision.se

Nu på fredag stängs tidningenvision.se. Alla besökare kommer från och med då att dirigeras om till vision.se där det kommer att finnas nyheter, lönestatistik och annat som rör ditt arbetsliv även i fortsättningen. 24 september 2014 10 kommentarer

”I Sverige har vi en illusion om att den offentliga sektorn tar hand om alla, men jag tror att vi måste samverka för att nå förändring”, säger Johannes Jörgensen. Foto: Jonatan Jacobson

Här kan alla vara med och påverka

När han på grund av giftermål tvingades sluta som katolsk präst tog hans sociala engagemang nya former. De senaste åren har Johannes Jörgensen arbetat i Svenska kyrkans regi med långtidsarbetslösa och socialt utsatta i blickfånget. 16 september 2014

Avskedad kyrkoherde vann i AD

En församling i Halland avskedade kyrkoherden med skälet att han ägnade en stor del av sin arbetstid år privata affärer och misskötte sitt jobb. Nu har Arbetsdomstolen beslutat att kyrkoherden ska få jobbet tillbaka och 175 000 kronor i skadestånd. 24 september 2014

MITT YRKE