Publicerad 23 juni 2014 Uppdaterad 23 juni 2014

”Vi står inför akuta problem”

Sjuktalen varierar inte bara mellan olika landsting utan också mellan olika yrkesgrupper. För medicinska sekreterarna och tandsköterskor är sjukskrivningarna högst i Jämtland.

Medicinska sekreterare och tandsköterskor är de största yrkesgrupperna bland Visions medlemmar i landstingen. Statistik som Tidningen Vision har begärt ut från landstingens personalavdelningar visar att sjuktalen är högst i Jämtland för båda dessa grupper.

Sjukfrånvaron för tandsköterskorna ligger på 7,1 procent. Det kan jämföras med Halland där nivån ligger på 4 procent.

De medicinska sekreterarna är friskast i Östergötland, 4,1 procent. I Jämtland är sjukfrånvaron 8,9 procent, det är betydligt högre än i de andra landstingen.

– Rent krasst beror det på att vi är underbemannade och saknar vikarier. Man jagar folk med ljus och lykta, på min avdelning är vi tre personer kort i sommar, säger Gunvi Dahlström, medicinsk sekreterare och ordförande
för Vision i Jämtlands läns landsting.

Hon konstaterar att det inte bara drabbar verksamheten och patientsäkerheten, utan också de anställdas hälsa.

– Det här håller inte. De medicinska sekreterarna går på knäna, vilket leder till utbrändhet, säger Gunvi Dahlström.

Trots lönesatsningar på yrkesgruppen och fler utbildningsplatser, ser hon ingen snabb lösning på den pressade arbetssituationen för de medicinska sekreterarna.

– Det tar flera år innan de som studerar kommer ut i arbetslivet. De problem vi står inför är akuta, säger hon.

En halvtimmes it-strul om dagen

Mer än var tredje Visionsmedlem tycker att de fått för lite IT-utbildning för att kunna jobba effektivt. I snitt förloras nästan en halvtimme av arbetsdagen på grund av krångel med IT. 22 september 2014

Tack och hej tidningenvision.se

Nu på fredag stängs tidningenvision.se. Alla besökare kommer från och med då att dirigeras om till vision.se där det kommer att finnas nyheter, lönestatistik och annat som rör ditt arbetsliv även i fortsättningen. 24 september 2014 10 kommentarer

”I Sverige har vi en illusion om att den offentliga sektorn tar hand om alla, men jag tror att vi måste samverka för att nå förändring”, säger Johannes Jörgensen. Foto: Jonatan Jacobson

Här kan alla vara med och påverka

När han på grund av giftermål tvingades sluta som katolsk präst tog hans sociala engagemang nya former. De senaste åren har Johannes Jörgensen arbetat i Svenska kyrkans regi med långtidsarbetslösa och socialt utsatta i blickfånget. 16 september 2014

Avskedad kyrkoherde vann i AD

En församling i Halland avskedade kyrkoherden med skälet att han ägnade en stor del av sin arbetstid år privata affärer och misskötte sitt jobb. Nu har Arbetsdomstolen beslutat att kyrkoherden ska få jobbet tillbaka och 175 000 kronor i skadestånd. 24 september 2014

MITT YRKE