Publicerad 11 mars 2014 Uppdaterad 13 mars 2014

Vision klubbade ny lönepolitik

Vision klubbade en ny lönepolitik på ett extrainsatt förbundsmöte. Förhoppningen är att den ska ge medlemmarna större inflytande över sin lön och minska löneskillnaderna mellan kvinnor och män.

I går samlades 175 förtroendevalda på Arlanda för att fatta beslut om förbundets nya lönepolitik. Underlaget har tagits fram på mer än 640 fikaträffar där tusentals medlemmar och förtroendevalda under förra året diskuterade lön,
lönesättning och vad Vision kan göra i dessa frågor.

Efter en lång diskussion och som ledde till vissa justeringar beslutade mötet att anta den nya lönepolitiken. Diskussionen handlade bland annat om språket i förslaget som hade tagits fram.

– Jag-perspektivet är för starkt i förslaget. I fackföreningsvärlden har vi ett vi-perspektiv, sade Lars Ek, ordförande i Region Halland.

Den nya lönepolitiken innehåller fyra punkter; lön, förutsättningar, arbetsgivaren och arbetsmarknaden.

Lönen ska spegla arbetets innehåll, ansvar, de anställdas resultat samt utbildning och kompetens. Lönen ska sättas individuellt och de anställda ska kunna påverka den genom sin prestation.

Visions medlemmar ska ha bra förutsättningar för att kunna utföra sitt jobb. Målen för arbetet ska vara tydliga och väl kända för alla.

Arbetsgivaren har ansvaret för hur lönerna sätts lokalt men Vision ska vara med i både löne- och budgetprocesser. Vision vill också tillsammans med arbetsgivaren ta ansvar för att lönekriterierna och lönesamtalen håller bra kvalitet.

Ett nytt avsnitt handlar om de strukturella löneskillnaderna, att lönerna är lägre i kvinnodominerade yrken, branscher och sektorer än i mansdominerade. Vision ska verka för att lönerna ökar mer på de kvinnodominerade områdena än i andra sektorer ända tills de skillnaderna har jämnats ut.

Vad kommer den nya lönepolitiken att innebära för skillnad?

– Jag hoppas att den nya lönepolitiken ska ge mer energi och kraft i det lönepolitiska arbetet på alla nivåer i förbundet. Man ska känna som medlem att vi verkligen kämpar och fajtas för dem, sade Annika Strandhäll, Visions förbundsordförande efter beslutet.

En halvtimmes it-strul om dagen

Mer än var tredje Visionsmedlem tycker att de fått för lite IT-utbildning för att kunna jobba effektivt. I snitt förloras nästan en halvtimme av arbetsdagen på grund av krångel med IT. 22 september 2014

Tack och hej tidningenvision.se

Nu på fredag stängs tidningenvision.se. Alla besökare kommer från och med då att dirigeras om till vision.se där det kommer att finnas nyheter, lönestatistik och annat som rör ditt arbetsliv även i fortsättningen. 24 september 2014 10 kommentarer

”I Sverige har vi en illusion om att den offentliga sektorn tar hand om alla, men jag tror att vi måste samverka för att nå förändring”, säger Johannes Jörgensen. Foto: Jonatan Jacobson

Här kan alla vara med och påverka

När han på grund av giftermål tvingades sluta som katolsk präst tog hans sociala engagemang nya former. De senaste åren har Johannes Jörgensen arbetat i Svenska kyrkans regi med långtidsarbetslösa och socialt utsatta i blickfånget. 16 september 2014

Avskedad kyrkoherde vann i AD

En församling i Halland avskedade kyrkoherden med skälet att han ägnade en stor del av sin arbetstid år privata affärer och misskötte sitt jobb. Nu har Arbetsdomstolen beslutat att kyrkoherden ska få jobbet tillbaka och 175 000 kronor i skadestånd. 24 september 2014

MITT YRKE