Publicerad 12 juni 2014 Uppdaterad 12 juni 2014

Vision kräver bättre villkor för teckenspråkstolkar

Bara var tredje teckenspråkstolk tycker att de får tillräckligt ledning och feedback från sin chef och bara hälften kan själva bestämma hur mycket de behöver förbereda sig för ett uppdrag. Det visar en undersökning från Vision.

Mycket av teckenspråkstolkarnas arbete sker i dag via bildtelefoni. Flera tolkar svarar i undersökningen att det ofta medför teknikstrul, bristande bild- och ljudkvalitet. Detta tillsammans med för lite förberedelsetid och bristande chefsstöd leder till en mycket stressig arbetssituation.

Sju procent av de drygt 100 teckenspråkstolkarna som svarat i undersökningen uppger också att de har utsatts för hot eller våld de senaste två åren.

– Det är helt oacceptabelt. Arbetsgivarna måste satsa mer på förebyggande arbete mot hot och våld. Vision anser att nolltolerans ska råda i synen på hot och våld, säger Annika Strandhäll, förbundsordförande i Vision.

Hela undersökningen Teckenspråkstolkars arbetssituation - rapport från ett älskat yrke, finns att läsa på Visions webbplats.

En halvtimmes it-strul om dagen

Mer än var tredje Visionsmedlem tycker att de fått för lite IT-utbildning för att kunna jobba effektivt. I snitt förloras nästan en halvtimme av arbetsdagen på grund av krångel med IT. 22 september 2014

Tack och hej tidningenvision.se

Nu på fredag stängs tidningenvision.se. Alla besökare kommer från och med då att dirigeras om till vision.se där det kommer att finnas nyheter, lönestatistik och annat som rör ditt arbetsliv även i fortsättningen. 24 september 2014 10 kommentarer

”I Sverige har vi en illusion om att den offentliga sektorn tar hand om alla, men jag tror att vi måste samverka för att nå förändring”, säger Johannes Jörgensen. Foto: Jonatan Jacobson

Här kan alla vara med och påverka

När han på grund av giftermål tvingades sluta som katolsk präst tog hans sociala engagemang nya former. De senaste åren har Johannes Jörgensen arbetat i Svenska kyrkans regi med långtidsarbetslösa och socialt utsatta i blickfånget. 16 september 2014

Avskedad kyrkoherde vann i AD

En församling i Halland avskedade kyrkoherden med skälet att han ägnade en stor del av sin arbetstid år privata affärer och misskötte sitt jobb. Nu har Arbetsdomstolen beslutat att kyrkoherden ska få jobbet tillbaka och 175 000 kronor i skadestånd. 24 september 2014

MITT YRKE