Publicerad 16 september 2014

”Jag vill inte kosta samhället något. Jag vill tillföra”, berättar deltagaren Elisa Halvegård för Johannes Jörgensen. Foto: Jonatan Jacobson

Reportage

Här kan alla vara med och påverka

När han på grund av giftermål tvingades sluta som katolsk präst tog hans sociala engagemang nya former. De senaste åren har Johannes Jörgensen arbetat i Svenska kyrkans regi med långtidsarbetslösa och socialt utsatta i blickfånget.

Ett sommarregn faller över den vitrappade kyrkan i Malmöstadsdelen Kirseberg. I församlingshemmets trädgård arbetar några män med att tukta den vildvuxna grönskan i rabatterna. Johannes Jörgensen möter upp och hälsar oss välkomna. Den här morgonen ekar det ödsligt i kyrkans förrum.

Annat var det för några dagar sedan. Då var Johannes Jörgensen med och arrangerade en välbesökt hearing där socialt utsatta fick chans att ställa frågor och lämna motioner till representanter från sex riksdagspartier – allt för att påverka och få upp politikernas ögon för hur det är att leva på marginalen i Sverige år 2014.

– Man borde sätta ihop ett utbildningspaket för makthavare där det ingår att de en gång i månaden ska vistas på ställen där utsatta människor träffas, säger han.

De senaste åren har Johannes Jörgensen arbetat som ledare för ett projekt som riktar sig till människor som är långtidsarbetslösa eller i behov av rehabilitering. Projektet – som finansieras av Europeiska socialfonden, ESF – kretsar kring det som inom socialt arbete kallas för empowerment (egenmakt). Det går ut på att människor som i dag saknar makt och inflytande ska kunna påverka både sina egna livsvillkor och det samhälle de lever i.

Projektet drivs i Malmö, Lund och Broby. I Kirsebergskyrkan arbetar Johannes Jörgensen och hans kollega Janne Rantala med en grupp på elva personer från sysselsättningsfasen (som tidigare hette fas 3) i jobb- och utvecklingsgarantin. Fokus är att tillsammans sätta upp tydliga mål för både individen och gruppen samt att gemensamt planera verksamheten.

Dagarna kan innehålla odling, snickeri, måleri, utflykter, kurser och studiebesök. Merparten av deltagarna i Malmö är äldre personer som under lång tid stått utanför arbetsmarknaden.
– Jag beundrar verkligen de som fortsätter kämpa trots att de har sökt över 200 jobb. Hade jag själv varit arbetslös i tio år vet jag inte om jag hade orkat, säger han.

Det kortsiktiga målet är att skapa ett meningsfullt sammanhang där deltagarna trivs, mår bra och kan utvecklas. För ju bättre människor mår, desto mer kraft har de att fortsätta kämpa, menar Johannes Jörgensen.

– Många deltagare upplever att systemet är väldigt kränkande och att deras liv ligger i händerna på andra. Deras mänskliga rättigheter villkoras väldigt hårt. Här vill vi uppmuntra dem att gemensamt arbeta för en förändring, säger han.

Men hur lätt är det att anamma empowerment-tänket när man befinner sig i ett projekt man är tvingad att delta i för att få inkomst genom aktivitetsstöd? Eller för den delen befinna sig i ett samhälle som inte alltid genomsyras av empowerment? Det är komplexa frågor, medger Johannes Jörgensen som ändå tror att man kan sprida empowerment genom att gräva där man står och arbeta parallellt på både individ-, grupp- och samhällsnivå.

För att göra just detta har Johannes Jörgensen fram till nyligen drivit ett annat ESF-projekt för anställda i Lunds stift.
– Det handlade om att utbilda våra anställda i empowerment. Totalt har 180 personer gått kurser och utbildningar för att lära sig mer, säger han.

Men var kommer Johannes Jörgensens engagemang ifrån? Han berättar att han själv – som katolik och ”invandrarunge med en österrikisk mor och en dansk far” – alltid burit på en slags utanförskapskänsla. Efter uppväxten på en bondgård utanför skånska Tyringe valde han att läsa teologi i Tyskland där han inspirerades av de socialt engagerade prästerna som befann sig bland samhällets utstötta.

Ett humanistiskt perspektiv som han själv bar med sig när han senare kom tillbaka till Sverige och började jobba som katolsk präst i en ordensgemenskap vars mål var att stärka de allra fattigaste och mest marginaliserade i samhället.

Men för 15 år sedan tog hans liv en ny vändning. I samband med att han gifte sig kunde han inte längre fortsätta som präst i katolska kyrkan. Han fick jobb på Stadsmissionen i Malmö för att senare fortsätta i Kirsebergskyrkan som projektledare:
– Jag hade gärna fortsatt som präst. Men så var inte förutsättningarna, säger han.

Vi går ut i kyrkans förrum för att titta på den konstutställning som de elva Malmödeltagarna i projektet skapat. Där träffar vi Elisa Halvegård som visar upp ett textilkonstverk som föreställer hur Fredrik Reinfeldt skjuter isär två klippblock. Tavlan ska illustrera hur klyftorna ökar i Sverige och i världen, berättar Elisa Halvegård.
– Jag gillar inte fas 3, men jag uppskattar verkligen det här projektet. Här gör vi saker som känns meningsfulla. Men helst av allt vill jag så klart ha ett jobb, säger hon.

Hittills har bara en person ur projektgruppen i Malmö fått fast jobb. Emellanåt är det lätt att bli deppig, berättar Johannes Jörgensen.
– Men jag tror på Gud och på att rättvisan kommer att segra. Det gäller att leva med ena benet i himlen.

Fakta Johannes Jörgensen

Ålder: 62 år.
Gör: Projektledare, Svenska kyrkan i Malmö.
Utbildning: Teologisk utbildning, lärarutbildning och antropologistudier.
Lön: ”Runt 29 000 kronor i månaden”.
Bor: Lund.
Familj: Frun Patricia och sonen Francisco.
Intressen: Familjen, jobbet, snickeri och biståndsverksamhet.

En halvtimmes it-strul om dagen

Mer än var tredje Visionsmedlem tycker att de fått för lite IT-utbildning för att kunna jobba effektivt. I snitt förloras nästan en halvtimme av arbetsdagen på grund av krångel med IT. 22 september 2014

Tack och hej tidningenvision.se

Nu på fredag stängs tidningenvision.se. Alla besökare kommer från och med då att dirigeras om till vision.se där det kommer att finnas nyheter, lönestatistik och annat som rör ditt arbetsliv även i fortsättningen. 24 september 2014 10 kommentarer

”I Sverige har vi en illusion om att den offentliga sektorn tar hand om alla, men jag tror att vi måste samverka för att nå förändring”, säger Johannes Jörgensen. Foto: Jonatan Jacobson

Här kan alla vara med och påverka

När han på grund av giftermål tvingades sluta som katolsk präst tog hans sociala engagemang nya former. De senaste åren har Johannes Jörgensen arbetat i Svenska kyrkans regi med långtidsarbetslösa och socialt utsatta i blickfånget. 16 september 2014

Avskedad kyrkoherde vann i AD

En församling i Halland avskedade kyrkoherden med skälet att han ägnade en stor del av sin arbetstid år privata affärer och misskötte sitt jobb. Nu har Arbetsdomstolen beslutat att kyrkoherden ska få jobbet tillbaka och 175 000 kronor i skadestånd. 24 september 2014

MITT YRKE