Publicerad 26 augusti 2014

”Det som är bra är att den äldre alltid har möjlighet att välja nytt om man inte är nöjd med den hemtjänst man har”, säger Astrid Blomberg biståndshandläggare på Södermalm i Stockholm. Foto: Magnus Pehrsson

Reportage

Hemtjänsten i hetluften

Valfrihet i hemtjänsten är en stekhet politisk fråga. Kommunerna väljer med ideologin som drivkraft helt olika vägar. När Södertälje öppnade för privata alternativ följde fusk och polisutredningar – och en tuff tid för biståndshandläggarna. Nu har kommunen hittat en ny modell.

Polisen i Södertälje hade haft spaning i nio månader. En tisdagsmorgon i november förra året slog man till. Tio personer med anknytning till hemtjänstbolaget Jome Omvårdnad greps, misstänkta för grovt bedrägeri. Misstankarna handlar i grova drag om att företaget lurat biståndshandläggare att bevilja hemtjänst till personer som inte var i behov av hjälp. Nyligen begärdes företaget också i konkurs av Vision. I våras nystades en liknande härva upp i ett annat hemtjänstbolag i kommunen.

Pernilla Andreason är chef för de biståndshandläggare som jobbar mot äldre. Hon beskriver en stor besvikelse hos många handläggare när de misstänkta bedrägerierna kom i öppen dager.
– För många kändes det som en stor sorg, man har gjort sitt jobb, och så var det inte som man trodde, säger Pernilla Andreason.
Många av handläggare hade också haft långa och tidskrävande diskussioner med olika företag, i de flesta fall för att bolagen inte var nöjda med antalet timmar i biståndsbesluten.
– Det blev en väldig tidsfixering, inte en fråga om behoven för de äldre uppfylldes. Flera handläggare fick uppleva påtryckningar.
Skälet till påtryckningarna var i många fall att företagen anställde äldres anhöriga, som blev beroende av biståndsbesluten för sin egen försörjning. Därför fanns också en drivkraft att få den äldre att verka sjukare än han eller hon egentligen var.

När Södertälje öppnade för privata alternativ för några år sedan växte det snabbt fram många nya utförare av hemtjänst. Som mest var de 19 stycken.
Det påverkade förstås biståndshandläggarnas arbetssituation.
– Det var en stor chock för oss alla. Vi var inte vana vid att jobba med så många utförare. Dessutom blev antalet brukare fler, och vi hade plötsligt fler hembesök att göra och fler biståndsansökningar att svara på. Det blev stressigt, eftersom vi samtidigt inte blev fler handläggare, säger biståndshandläggaren Paulina Vidal.

Hennes kollega, Thamara Aphrem, hade precis börjat jobba när kundval i hemtjänsten infördes.
– Så jag hade inte så mycket att jämföra med. Men efter ett tag kände jag att arbetet började ta på krafterna, säger hon.
Sedan missförhållandena i hemtjänsten uppdagats har Södertälje kommun gjort om
systemet i grunden. I stället för den relativt fria etablering som varit kommer man att
upphandla fem företag som tillsammans med kommunen delar på uppdragen i hemtjänsten.
– Det känns bra med den nya modellen, jag tror att det är en bra medelväg, säger Pernilla Andreason som i grunden tror att konkurrensen är bra, både för brukare och anställda.

Även biståndshandläggarna är positivt inställda.
– Samarbetet kommer att bli bättre med färre utförare, säger Thamara Aphrem, som dock berättar att beslutet har överklagats av de utförare som inte upphandlats, och att det därför troligtvis kommer att dra ut på tiden innan det genomförs.
I kölvattnet av det som hänt har biståndsbedömarna i Södertälje också fått nya verktyg att ta till. En arbetsterapeut, som gör hembesök och bedömer hur mycket den äldre klarar av på egen hand om handläggarna är osäkra, har anställts. Man har också börjat med oplanerade hembesök, där biståndshandläggarna åker två och två.

Om några veckor är det val och frågan om vinster i välfärden är en av de stora valfrågorna. Rotar man i argumentationen kring den laddade frågan landar man nästan alltid i en diskussion om valfrihet. Det är frågor som: Hur viktig är rätten att välja skola, äldreboende och hemtjänst? Och vad får denna valfrihet för konsekvenser?
Just hemtjänsten är också speciell eftersom det sannolikt är den verksamhet där skillnaderna över landet är som störst. Vissa kommuner, som Täby, har inte ens kvar någon kommunal hemtjänst medan det i ett hundratal kommuner enbart finns ett kommunalt alternativ.
Tonläget i frågan är högt och laddat. Kundvalet är dyrt och krångligt, menar kritikerna. Äldre måste ha rätt välja, menar förespråkarna.

En kommun som på många sätt är en ytterlighet när det gäller hemtjänsten är Stockholm. Här har man haft kundval sedan 2002. Katalogen över företag som de äldre kan välja mellan är tjock, i vissa stadsdelar över hundra privata företag. Bland anställda som Tidningen Vision pratar med finns också enighet kring en sak – antalet företag är för stort. Både för de äldre och för anställda blir det oöverskådligt.
– Det är svårt att ha en personlig relation med alla utförare, svårt att veta vilken kvalitet de har. Men de som är verksamma i närområdet har man mer kontakt med, säger Astrid Blomberg, biståndshandläggare på Södermalm i Stockholm.
Hon har tidigare jobbat i Botkyrka, där kommunen stod för all hemtjänst. Där var hon med på hembesök och deltog även i arbetsplatsträffar med hemtjänstgrupper. Hon hade helt enkelt ganska bra koll både på verksamhet och anställda.

Trots det anser hon att Stockholms modell sammantaget är bättre.
– Det som är bra är att den äldre alltid har möjlighet att välja nytt om man inte är nöjd med den hemtjänst man har, säger hon.
Just det argumentet, den äldres möjlighet att välja, återkommer i många samtal med anställda i kommuner där valmöjligheten finns. Men samma valfrihet har en baksida. Valsituationen är ofta svår för den äldre och handläggaren får, av konkurrensskäl, inte rekommendera någon utförare. Även samverkan, exempelvis med hemsjukvården, blir svårare.

Till skillnad från Stockholm har Sveriges andra och tredje största städer, Göteborg och Malmö, valt att inte införa kundval i hemtjänsten. Carina Nilsson (S) är kommunalråd med ansvar för äldreomsorgen i Malmö. Hon anser att valfrihetens möjligheter överdrivs.
– Ur brukarperspektiv är det lätt att tänka att det är valfrihet med många utförare, men vad du väljer är egentligen vem som är arbetsgivaren till den som kommer hem till dig.
Hon pekar också på att möjligheterna till val även finns i Malmö. Om personkemin inte stämmer finns det möjlighet för den äldre att byta kontaktperson bland hemtjänstpersonalen. Som stor arbetsgivare med många anställda finns också goda möjligheter att exempelvis hitta någon med särskilda språkkunskaper, fortsätter Carina Nilsson.

Hon tar också upp personalens villkor.
– Allt tyder på att det är fler deltider och fler osäkra anställningar i de privata företagen. Det är tvärtemot våra personalpolitiska mål, som rätten till heltid och att få bort de delade turerna. Jag tror att vi skulle få backa från de framsteg vi gjort.

Tillbaka till Stockholm där staden tagit till sig av kritiken att det är svårt att välja. Under hösten kommer katalogen med olika aktörer i hemtjänsten att kompletteras med en sökbar tjänst. Är man intresserad av någon särskild kompetens, som språk- eller demenskunskap, ska man kunna slå in det och få upp ett mindre antal alternativ. För biståndshandläggarna innebär att det blir lättare att plocka fram några få alternativ för den äldre.
– Det kommer att bli lättare att välja bland utförarna än tidigare. Tjänsten kommer att fungera ungefär som Hemnet gör, säger Raili Karlsson, avdelningschef på äldreförvaltningen.
Vinner Socialdemokraterna valet i Stockholm har de lovat att minska antalet hemtjänstföretag att välja mellan.

Fakta Vad är LOV?

• LOV, lagen om valfrihetssystem, infördes 2009 och reglerar vad som gäller om kommuner vill konkurrensutsätta en verksamhet.  Vid införandet fanns möjligheter till kundval i socialtjänsten i 40 kommuner.
• I höstas hade 181 kommuner infört någon form av valmöjlighet, vanligast var det i hemtjänsten.
• De äldre som gjort val tenderar att vara mer nöjda med hemtjänsten än de som inte valt. När det gäller kvalitet eller effektivitet har man inte kunnat se några skillnader mellan kommuner som infört valmöjligheter, och kommuner som bara har kommunal hemtjänst
Källa: Den statliga utredningen ”Framtidens valfrihetssystem inom socialtjänsten”.

Fakta Obligatorisk valfrihet föreslås

• Nyligen presenterade en statlig utredning för- och nackdelar med att införa en lag om obligatorisk valfrihet inom äldreomsorgen. Förslaget från utredaren blev att alla kommuner ska erbjuda en möjlighet för äldre att välja mellan minst två utförare i hemtjänsten. Förslaget har fått kritik från flera håll. Inte tillräckligt långtgående, menar Svenskt Näringsliv. Inskränker det kommunala självstyret, menar exempelvis Sveriges Kommuner och Landsting.

En halvtimmes it-strul om dagen

Mer än var tredje Visionsmedlem tycker att de fått för lite IT-utbildning för att kunna jobba effektivt. I snitt förloras nästan en halvtimme av arbetsdagen på grund av krångel med IT. 22 september 2014

Tack och hej tidningenvision.se

Nu på fredag stängs tidningenvision.se. Alla besökare kommer från och med då att dirigeras om till vision.se där det kommer att finnas nyheter, lönestatistik och annat som rör ditt arbetsliv även i fortsättningen. 24 september 2014 10 kommentarer

”I Sverige har vi en illusion om att den offentliga sektorn tar hand om alla, men jag tror att vi måste samverka för att nå förändring”, säger Johannes Jörgensen. Foto: Jonatan Jacobson

Här kan alla vara med och påverka

När han på grund av giftermål tvingades sluta som katolsk präst tog hans sociala engagemang nya former. De senaste åren har Johannes Jörgensen arbetat i Svenska kyrkans regi med långtidsarbetslösa och socialt utsatta i blickfånget. 16 september 2014

Avskedad kyrkoherde vann i AD

En församling i Halland avskedade kyrkoherden med skälet att han ägnade en stor del av sin arbetstid år privata affärer och misskötte sitt jobb. Nu har Arbetsdomstolen beslutat att kyrkoherden ska få jobbet tillbaka och 175 000 kronor i skadestånd. 24 september 2014

MITT YRKE