Administratör

I kommunerna arbetar knappt 26 000 administratörer. I landstingen är antalet drygt 8000. 90 procent av dem är kvinnor. De största yrkesgrupperna är skol- och fritidsassistenter, ekonomiassistenter, löneassistenter och assistenter inom socialtjänsten. För att bli administratör krävs ofta yrkesförberedande utbildning på Handels- eller administrationsprogrammet på gymnasiet eller utbildning på Yrkeshögskolan. Det finns ett överskott på administratörer och konkurrensen om jobben väntas bli hård.

I siffror

  • 2
  • 5
  • 0
  • 0
  • 0
Medianlön för administratör i kommunerna (partsgemensam statistik 2013)
  • 3
  • 1
  • 9
  • 0
  • 0
Så många administratörer jobbar sammanlagt i kommuner (24300) och landsting (7600)
Vision har tecknat ett kollektivavtal om studentmedarbetare. Kommunala och privata fastighetsbolag kan anställa studenter medan de fortfarande pluggar.
4 september 2014
6000 långtidsarbetslösa ska få jobb i skolan. Det är Socialdemokraternas senaste vallöfte, enligt Aftonbladet. Förhoppningen är att slå två flugor i en smäll – minska lärarnas pappersarbete och ge människor i Fas 3 ett riktigt jobb.
21 augusti 2014
Fastighetsbranschens arbetsgivarorganisation och facken, bland annat Vision, har tecknat studentmedarbetaravtal. Nu får projektet stöd av regeringen.
31 juli 2014
Visions huvudskyddsombud i Boden kräver bättre arbetslokaler för färdtjänsthandläggarna. Flytten från stadshuset till ett avlägset industriområde har lett till ett starkt missnöje från brukarna som drabbat de anställda i form av hot och stress.
31 juli 2014
Personal i Mörbylånga kommun får hälsoproblem på grund av dålig luft i arbetsrummen. Nu kräver Vision att arbetsgivaren gör något åt saken snarast.
30 juli 2014
Kvinnan hade under en längre tid begärt ut tusentals handlingar från Kalmar kommun. Till slut fick politikerna nog och satte stopp. Men JO ger kvinnan rätt och nu kan kommunen tvingas anställa en kontaktperson – till en kostnad på en halv miljon.
11 juli 2014
Protester mot att Stockholm stad förtätas är många gånger hotfulla. Stadsbyggnadskontoret har nu tvingats anlita väktare för att skydda personalen.
1 juli 2014
Om några år sitter personalen i Huddinge kommun i ett öppet kontorslandskap utan fasta platser. Men Vision kräver egna rum till de som behöver.
27 juni 2014
Minst 2,3 procent i löneökning, större inflytande över arbetstiden och bättre villkor för nyblivna föräldrar. Det är några av punkterna i det nya avtalet för Visions medlemmar som jobbar på folkhögskolor och friskolor.
18 juni 2014
Datainspektionen har granskat åtta kommunala bostadsbolag för att se om de registrerar känsliga personuppgifter som till exempel hälsa och etniskt ursprung. Utredningen visar att alla bolagen bryter mot lagen.
23 maj 2014
I nya Psykiatrins hus vid Akademiska sjukhuset i Uppsala sitter personalen i kontorslandskap. Nu utreder IVO om det finns risk att sekretessen bryts i sådan arbetsmiljö.
22 maj 2014
Ekonomer, personalvetare, administratörer och IT-personal i Uppsala kommun ska flyttas från förvaltningarna till en ny stabsorganisation. ”Nödvändigt med tydligare styrning”, säger Michael Walldén, huvudskyddsombud för Vision i Uppsala.
16 april 2014
Tvåhundra tjänster har försvunnit. Det är resultatet av den stora omorganisation som genomförts inom administrationen i Region Skåne.
14 april 2014
Assistenter i Uddevalla kommun har fått nya titlar. Det har gett dem ett extra påslag utöver årets lönerevision.
11 april 2014
Folktandvården har hyrt in personal för drygt 61 miljoner kronor på senare år. Störst nota har Folktandvården i Örebro läns landsting.
7 april 2014

Sidor