Biståndshandläggare

Biståndshandläggare utreder personers behov av hjälp från kommunen. Det kan handla om personlig assistans, hemtjänst eller särskilt boende. Det finns ett stort framtida rekryteringsbehov eftersom många kommer att gå i pension de närmaste 5–10 åren. Vanliga utbildningar för bsiståndshandläggare socionom­programmet, beteendevetenskap eller någon samhällsveta­r­utbildning på högskola. Oftast krävs minst tre års studier.

I siffror

  • 2
  • 8
  • 1
  • 0
  • 0
Medianlön för biståndsbedömare i kommunerna.(Partsgemensam statistik 2013)
  • 4
  • 4
  • 0
  • 0
Så många biståndshandläggare arbetar i kommunerna
Uppsala är den kommun som betalat mest straffavgifter för att personer med stödbehov har fått vänta för länge på sina LSS-insatser. Total har ett 90-tal kommuner betalat in nästa 27 miljoner kronor till staten det senaste året.
8 september 2014
Förra året spenderade kommunerna över en miljard kronor på bostadsanpassning för personer med funktionsnedsättningar. Det är den högsta summan någonsin.
26 augusti 2014
Valfrihet i hemtjänsten är en stekhet politisk fråga. Kommunerna väljer med ideologin som drivkraft helt olika vägar. När Södertälje öppnade för privata alternativ följde fusk och polisutredningar – och en tuff tid för biståndshandläggarna. Nu har kommunen hittat en ny modell.
26 augusti 2014
Hemtjänsten i Halmstad ville bara hjälpa en dement man att duscha var tredje dag trots att han alltid duschat varje morgon. Nu mannen vunnit mot kommunen i domstol.
6 augusti 2014
SIS har på uppdrag av Socialstyrelsen tagit fram ett förslag till en nationell standard för äldrevården. Standarden ska kunna användas vid till exempel upphandlingar och tillsyn.
21 juli 2014
Långsam handläggning av boende. Fel personer på behandlingshem. Det är ett par av de brister i kommuners verksamheter som Inspektionen för vård och omsorg, IVO, nu kritiserar.
2 juli 2014
Inspektionen för vård och omsorg, IVO, ansökte om miljonböter mot Linköpings kommun hos förvaltningsrätten. Men domstolen anser att IVO varit otydlig och avslår ansökan.
30 juni 2014
Ingenjörer och IT-specialister är hetast på arbetsmarknaden. Men ökad tillväxt leder till att utsikterna för jobb ökar i flera yrken.
26 juni 2014
Allt fler dör snabbt efter att de flyttat till äldreboenden. En förklaring tros vara att sjuka gamla bor kvar hemma längre.
19 juni 2014
Linköpings kommun ger vissa insatser inom socialtjänsten utan biståndsbeslut. Nu ska forskare granska hur det påverkar arbetet – och dem som är i behov av hjälpen.
12 juni 2014
Brist på socialsekreterare i inlandskommuner i Norrland har lett till att arbetet med ensamkommande flyktingbarn fungerar dåligt. Det slår IVO, Inspektionen för vård och omsorg, fast.
10 juni 2014
Kommunernas avgiftssystem för äldres vård och omsorg är svåra att förstå. Det visar en analys av Socialstyrelsen.
28 maj 2014
Är nattkameror, GPS och hälsorobotar enbart av godo? Nu startas en utredning om vilka etiska aspekter det finns på att använda kameraövervakning och robotar i vården av äldre.
26 maj 2014
När en funktionshindrad man ansökte om personlig assistans tog det över ett år innan stadsdelen inledde en utredning. Mannen fick inte heller någon chans att bemöta nya fakta innan beslutet fattades. Nu riktar JO allvarlig kritik mot stadsdelsförvaltningen.
26 maj 2014
Herrljunga kommun bröt mot upphandlingsreglerna när man köpte konsulttjänster från ett bemanningsföretag. Det anser Konkurrensverket och kräver 65 000 kronor i upphandlingsböter.
23 maj 2014

Sidor