Diakon

Äldre tiders diakonissor var hjärtat i församlingarnas sociala verksamhet via hembesök och personliga möten. I dag går diakonernas arbete alltmer åt till att administrera och hålla ihop och utveckla de frivilliga krafternas arbete. Diakoner arbetar både inom Svenska kyrkan och inom frikyrkorna. Den som vill bli diakon måste ha en eftergymnasial fack­utbildning i botten, till exempel socionom, psykolog eller sjuksköterska. Därefter följer en så kallad karitativ profilutbildning som Svenska kyrkan och frikyrkorna ansvarar för. Dessutom kan frikyrkorna och biskopen i respektive stift även göra en bedömning om personer med lång yrkeserfarenhet är lämpliga att bli diakon.

I siffror

  • 2
  • 9
  • 4
  • 0
  • 0
Medianlön i Svenska kyrkan 2013
  • 1
  • 1
  • 0
  • 0
Så många diakoner jobbar i Svenska kyrkan
Avdelningschefer, kyrkoherdar och ekonomer var de yrkesgrupper bland Visions medlemmar som fick högst löneökningar i Svenska kyrkan förra året.
23 september 2014
Socialbidraget räcker inte och socialsekreterarna har för tung arbetsbörda för att klara sitt uppdrag. Det skriver ett fyrtiotal diakoner som upplever att allt fler utsatta tvingas vända sig till kyrkan för hjälp.
1 augusti 2014
Drygt 500 miljoner kronor får Svenska kyrkans stift och församlingar att dela på. Kyrkans tillgångar i skog, jord och fonder har gett stor avkastning i år.
8 juli 2014
Gunilla Kåhlman älskar färg och form och att fotografera. Att hon är gravt synskadad stoppar henne inte. Möt informationsassistenten som gillar utmaningar.
8 april 2014
Omkring 900 medlemmar som jobbar i organisationer som Frälsningsarmén och Stadsmissionen har fått ett nytt löneavtal. Avtalet ska ge löneökningar på minst 2,3 procent om året.
7 april 2014
Diakonernas snittlön steg med 800 kronor i månaden och assistenternas med 600. Totalt sett ökade medellönerna för anställda i Svenska kyrkan i fjol med 800 kronor motsvarande 2,9 procent.
28 mars 2014
Bara var tredje anställd i Svenska kyrkan får tillräckligt med fortbildning. Ökad kompetens syns inte heller alltid i lönekuvertet.
17 december 2013
Det sprider sig i kommunerna. Nu inför även Equmeniakyrkan en whistleblowerfunktion dit anställda kan vända sig om man misstänker mutor eller oegentligheter inom organisationen.
12 december 2013
Leksand, Djura och Siljansnäs kyrkliga samfällighet anställde en kyrkoherde trots att facken och arbetsgivaren var överens om att tjänsten skulle utlysas på nytt. Nu stämmer Vision samfälligheten och kräver 100 000 i skadestånd.
6 december 2013
Alla stift bör sträva efter att genomföra hbt-certifikat på arbetsplatserna inom Svenska kyrkan. Det beslutade kyrkomötet i går.
21 november 2013
Nor-Segestads församling i Värmland har utsetts till årets arbetsgivare i Svenska kyrkan. Församlingen får priset för sitt arbete med personal- och arbetsmiljöfrågor.
7 november 2013
I åtta av nio typiska Vision-yrken inom Svenska kyrkan tjänar män bättre än kvinnor. Det avslöjade Tidningen Vision i somras. Nu ska det bli ändring på det, lovar arbetsgivarorganisationen.
11 oktober 2013
Arbetsgivarföreningen KFO har hoppat av förhandlingarna om ett nytt pensionsavtal. Svenska kyrkans arbetsgivarorganisation fortsätter dock på egen hand och imorgon inleds samtalen med bland annat Vision.
23 september 2013
På torsdag den här veckan spikas kandidatlistan för valet till ny ärkebiskop. Flera av kandidaterna har redan dragit sig ur.
2 september 2013
Män som jobbar i Svenska kyrkan tjänar bättre än kvinnorna. Det visade Tidningen Visions kartläggning nyligen. Nu lovar arbetsgivarorganisationen att analysera löneskillnaderna djupare.
27 augusti 2013

Sidor