Ekonom

De flesta ekonomerna i kommuner och landsting arbetar med redovisning, bokföring, bokslut, budget, verksamhetsplanering, prognoser, ekonomisk styrning och resultatuppföljning. I vissa fall innebär jobbet även att man är ett stöd för vissa förvaltningar och är med och utvecklar ekonomiadministrativa rutiner. Vanligen krävs högskoleutbildning inom ekonomi som är 3 år eller civilekonomprogrammet som är 4 år.

I siffror

  • 3
  • 3
  • 0
  • 0
  • 0
Medianlön handläggare ekonomi i kommunerna. (Partsgemensam statistik 2013)
  • 5
  • 2
  • 0
  • 0
Så många ekonomer arbetar i kommuner (3800) och landsting (1400)
Vision har tecknat ett kollektivavtal om studentmedarbetare. Kommunala och privata fastighetsbolag kan anställa studenter medan de fortfarande pluggar.
4 september 2014
Kommunerna måste bli bättre på att ta till vara kommunekonomernas kompetens i sitt utvecklingsarbete. Den slutsatsen drar Vision av en undersökning med ekonomichefer i landets kommuner och stadsdelar.
20 augusti 2014
Fastighetsbranschens arbetsgivarorganisation och facken, bland annat Vision, har tecknat studentmedarbetaravtal. Nu får projektet stöd av regeringen.
31 juli 2014
Om några år sitter personalen i Huddinge kommun i ett öppet kontorslandskap utan fasta platser. Men Vision kräver egna rum till de som behöver.
27 juni 2014
Ingenjörer och IT-specialister är hetast på arbetsmarknaden. Men ökad tillväxt leder till att utsikterna för jobb ökar i flera yrken.
26 juni 2014
Minst 2,3 procent i löneökning, större inflytande över arbetstiden och bättre villkor för nyblivna föräldrar. Det är några av punkterna i det nya avtalet för Visions medlemmar som jobbar på folkhögskolor och friskolor.
18 juni 2014
Skatteverket vill stoppa så kallade räntesnurror – en modell som också används i kommunerna, bland annat i Växjö. Nu tar Växjö strid för att behålla de interna lånen.
16 juni 2014
Alla Sveriges större sjukhus har ekonomiska problem. Skånes Universitetssjukhus, Södersjukhuset i Stockholm och Akademiska i Uppsala räknar med underskott i 100-miljonersklassen. Ökade personalkostnader är en av orsakerna.
13 juni 2014
Herrljunga kommun bröt mot upphandlingsreglerna när man köpte konsulttjänster från ett bemanningsföretag. Det anser Konkurrensverket och kräver 65 000 kronor i upphandlingsböter.
23 maj 2014
Många har anat det men forskaren Caroline Berggren kan bevisa det: Kvinnor med barn löper större risk än män med barn att få arbetsuppgifter som inte motsvarar deras kompetens.
15 maj 2014
Hur kan facket påverka villkoren för anställda när kommuner och landsting köper in varor och tjänster? Svaren finns i en ny facklig handbok om offentlig upphandling.
14 maj 2014
Ekonomer, personalvetare, administratörer och IT-personal i Uppsala kommun ska flyttas från förvaltningarna till en ny stabsorganisation. ”Nödvändigt med tydligare styrning”, säger Michael Walldén, huvudskyddsombud för Vision i Uppsala.
16 april 2014
Flera kommuner har dragit ned på budget- och skuldrådgivningen. I Tierp har man gått motsatt väg och minskat väntetiden från tjugo veckor till två.
9 april 2014
Rätt till heltid, möjlighet till deltid. Så lyder avtalet mellan Falu kommun och Vision. Avtalet är ett av det första i landet där Visionmedlemmar får rätt att gå ner i arbetstid. (Texten uppdaterad 24 mars)
21 mars 2014
Det är stora skillnader mellan lönerna i mans- och kvinnodominerade sektorer. En kommunanställd ekonom tjänar under sitt yrkesliv 4,9 miljoner kronor mindre än en privatanställd.
18 december 2013

Sidor