Fritidsledare

Fritidsledare återfinns oftast på fritids- eller kvartersgårdar och jobbar främst med ungdomar. Men det finns också fritidsledare som har hand om barn, personer med funktionshinder och pensionärer. Fritidsledare ska stötta och hjälpa till att ordna aktiviteter, som kan vara allt från sport och musik till dans eller måleri. Fritidsledareutbildningar finns på flera folkhögskolor i landet. Utbildningen är på två år och har lite olika inriktning beroende på skola. Det närmaste året väntas det bli hård konkurrens om fritidsledarjobben men de som har utbildning har bättre chans än outbildade.

I siffror

  • 2
  • 3
  • 1
  • 5
  • 0
Medianlön för fritidsledare i kommunerna. (Partsgemensam statistik 2013)
  • 5
  • 0
  • 0
  • 0
Så många fritidsledare arbetar i kommunerna.
Omkring 900 medlemmar som jobbar i organisationer som Frälsningsarmén och Stadsmissionen har fått ett nytt löneavtal. Avtalet ska ge löneökningar på minst 2,3 procent om året.
7 april 2014
Rätt till heltid, möjlighet till deltid. Så lyder avtalet mellan Falu kommun och Vision. Avtalet är ett av det första i landet där Visionmedlemmar får rätt att gå ner i arbetstid. (Texten uppdaterad 24 mars)
21 mars 2014
En fritidsledare dömdes för ringa misshandel efter att hon slagit en aggressiv elev i ansiktet. Men eftersom hon efter händelsen sade upp sig från jobbet slipper hon straff.
18 mars 2014
Hur nå unga som varken arbetar eller studerar? I Lund samlade man arbetsförmedlare, socialsekreterare och biljardbord under samma tak. Eva Ewetz håller i trådarna.
11 februari 2014
Killarna dominerade på Funkabo fritidsgård i Kalmar. Lokalen byggdes om och personalen utbildades i jämställdhet. Fritidsledaren Pernilla Schavon har varit med och format en genussmart fritidsgård. Nu kommer tjejerna.
11 februari 2014
Genom tidiga och relativt billiga stödinsatser åt elever kan kommuner tjäna miljoner på bara några år. Problemet är att beslutsfattarna tänker för kortsiktigt, menar två nationalekonomer i en rapport till regeringen.
16 december 2013
Arbetsgivaren ville avskeda en anställd på grund av anklagelser om brott. Men anklagelserna var grundlösa, menade Vision, som nu fått till en överenskommelse som den anställda är nöjd med.
29 november 2013
En anställd på en ungdomsgård i Luleå domkyrkoförsamling polisanmäls misstänkt för ekonomisk brottslighet. Arbetsgivaren hotar också med avsked.
14 oktober 2013
I åtta av nio typiska Vision-yrken inom Svenska kyrkan tjänar män bättre än kvinnor. Det avslöjade Tidningen Vision i somras. Nu ska det bli ändring på det, lovar arbetsgivarorganisationen.
11 oktober 2013
En arbetsgivare vill sparka en anställd för misstänkt förskingring. Men anklagelserna är grundlösa menar Vision, som kräver att den anställda får vara kvar.
9 oktober 2013
Det gäller att vara anställd i rätt kommun om man ska få jobba så mycket man vill. I Avesta kommun har nio av tio en heltidstjänst, i Båstad är det inte ens hälften.
24 september 2013
Förvaltningsrätten beslutade idag att internatskolan Lundsberg får öppna igen. Rätten anser, tvärtemot Skolinspektionen, att det inte finns någon risk för elevernas säkerhet på skolan.
6 september 2013
Thomas Dennerby, tidigare bland annat förbundskapten för damlandslaget i fotboll, anställdes som fritidschef i Tyresö kommun så sent som vid årsskiftet. Men nu går han tillbaka till fotbollen.
26 juli 2013
Är du it-tekniker eller ingenjör? Grattis, du kommer att ha lätt att få jobb. För dem med kortare utbildning blir det däremot kärvt.
27 juni 2013
Visions avtal för anställda i kommuner och landsting är fyraåriga och ska ge medlemmarna löneökningar på minst 2,6 procent det första året och 2,2 procent andra året i genomsnitt. De sista två åren är sifferlösa.
10 april 2013

Sidor