Ingenjör

Det finns ingenjörer inom många områden i kommuner, landsting och kommunala bolag. I kommunerna finns bland annat mätningsingenjörer, inom gata/park, fastighet och drift. I landstingen jobbar de flesta i som medicinsktekniska ingenjörer. Oftast krävs högskoleutbildning och många ingenjörer jobbet både på kontor och ute på fältet. Ingenjörer arbetar ofta med utveckling, planering, och leder projekt. Arbetsmarknaden för ingenjörer är mycket god.

I siffror

  • 3
  • 3
  • 1
  • 0
  • 0
Medianlön för ingenjörer, park/gator i kommunerna (partsgemensam statistik 2013).
  • 1
  • 2
  • 0
  • 0
Så många fastighetsingenjörer jobbar i kommunerna
Konkurrensverket utreder om de kommunala bolagen Umeå energi och Sundsvalls energi har haft ett olagligt samarbete om priser på transporter och sopförbränning.
22 september 2014
Vision har tecknat ett kollektivavtal om studentmedarbetare. Kommunala och privata fastighetsbolag kan anställa studenter medan de fortfarande pluggar.
4 september 2014
Snart blir det möjligt för anställda i kommuner och landsting att ta ut ersättningar för jour och beredskap i ledig tid istället för i pengar. Det är en av förändringarna i avtalet som träder i kraft 1 oktober.
19 augusti 2014
Fyra personer dömdes i dag till fängelsestraff för att ha lurat Stockholms stad på 27,4 miljoner kronor. En av de dömda var anställd på stadens trafikkontor.
15 augusti 2014
Fastighetsbranschens arbetsgivarorganisation och facken, bland annat Vision, har tecknat studentmedarbetaravtal. Nu får projektet stöd av regeringen.
31 juli 2014
Hälften av ingenjörerna söker ett nytt jobb när arbetsgivaren inte längre erbjuder nya utmaningar, enligt en undersökning.
25 juli 2014
Protester mot att Stockholm stad förtätas är många gånger hotfulla. Stadsbyggnadskontoret har nu tvingats anlita väktare för att skydda personalen.
1 juli 2014
Om några år sitter personalen i Huddinge kommun i ett öppet kontorslandskap utan fasta platser. Men Vision kräver egna rum till de som behöver.
27 juni 2014
Ingenjörer och IT-specialister är hetast på arbetsmarknaden. Men ökad tillväxt leder till att utsikterna för jobb ökar i flera yrken.
26 juni 2014
Upp till 5 000 kronor mindre i lön – det kan bli resultatet för de anställda på det kommunala fjärrvärme- och återvinningsbolaget Renova i Göteborg som delats upp i två bolag. I och med detta försöker arbetsgivaren, enligt Vision, driva igenom ett sämre kollektivavtal.
2 juni 2014
Både chefer och anställda inom hemtjänsten har sämre arbetsmiljö än på kommunernas tekniska kontor. Det visar en granskning som Arbetsmiljöverket gjort i 59 kommuner.
7 maj 2014
Haninge kommuns bostadsbolag köpte ett byggföretag för att komma över en byggentreprenad utan att göra en upphandling. Nu tvingas Haninge bostäder böta 10 miljoner kronor.
7 april 2014
Servicekontoret i Borås kommun förbjuds att sälja tjänster till andra än den egna kommunen. Det slår Stockholms tingsrätt fast och går därmed på Konkurrensverkets linje.
31 mars 2014
Rätt till heltid, möjlighet till deltid. Så lyder avtalet mellan Falu kommun och Vision. Avtalet är ett av det första i landet där Visionmedlemmar får rätt att gå ner i arbetstid. (Texten uppdaterad 24 mars)
21 mars 2014
Efter hård kritik från både chefer och fack valde vd:n för kommunala Sandvikenhus att avgå i dag.
11 mars 2014

Sidor