Kurator

Generellt är kuratorns uppgift att genom samtal ge stöd till människor och hjälpa dem att finna lösningar på problem. Arbetsuppgifterna kan variera beroende på var man jobbar. Skolkuratorn ger stöd till elever. Sjukhuskuratorn har stödsamtal med patienter, men har också kontakt med anhöriga och kan göra utredningar om rehabilitering. Den som vill bli kurator läser socionomprogrammet på högskolan. Utbildningen är 3,5 år. Förutom socionomexamen har kuratorer ofta också vidareutbildning i socialt arbete.

I siffror

  • 2
  • 9
  • 9
  • 0
  • 0
Medianlön för kuratorer i landstingen (Partsgemensam statistik 2013)
  • 6
  • 6
  • 0
  • 0
Så många kuratorer finns det i kommuner (2600) och landsting (4000)
Socialstyrelsen säger ja till att kuratorer som arbetar inom hälso- och sjukvården ska få legitimation. Målet är ökad patientsäkerhet.
29 april 2014
Rätt till heltid, möjlighet till deltid. Så lyder avtalet mellan Falu kommun och Vision. Avtalet är ett av det första i landet där Visionmedlemmar får rätt att gå ner i arbetstid. (Texten uppdaterad 24 mars)
21 mars 2014
Ansökningarna till socionomutbildningar som startar i vår har ökat med 20 procent. Glädjande, tycker Visions socialpolitiska strateg.
1 november 2013
Oredan är total inom administrationen i Region Skåne. Förvaltningar slås samman och gamla tjänster försvinner. Omkring 300 anställda vet inte vad de ska arbeta med – om de överhuvudtaget får arbeta kvar.
11 september 2013
Visions avtal för anställda i kommuner och landsting är fyraåriga och ska ge medlemmarna löneökningar på minst 2,6 procent det första året och 2,2 procent andra året i genomsnitt. De sista två åren är sifferlösa.
10 april 2013
Nässjö kommun hade köpt in nya stolar till kommunfullmäktige. Men redan efter första mötet hade ett par gått sönder.
26 mars 2013
Linköpings kommun riskerar en halv miljon kronor i böter om man inte skärper säkerheten och tryggheten på ett av kommunens HVB-hem.
22 februari 2013
Vill du jobba till 69? Inom kort kommer ett statligt förslag som höjer pensionsåldern med två år.
21 februari 2013
Regeringen satsar nio miljoner för att minska löneskillnaderna mellan män och kvinnor. Men Visions ordförande Annika Strandhäll kräver mer.
20 februari 2013
Provrörsbefruktning eller ögonlaserbehandling. Nu erbjuder Karlstads kommun sina anställda vård som löneförmån.
20 februari 2013
Kvinnor har sämre tillgång till företagshälsovård än vad män har. Och arbetare har sämre än tjänstemän. Det visar en genomgång av Arbetet.
8 februari 2013
Företrädare för Vision Göteborg efterlyser, tillsammans med Gudrun Schyman och Susanna Alakoski, en mer högljudd debatt om socialpolitiken.
7 februari 2012
Regeringen erbjuder statsbidrag på 250 000 kronor per år till kommuner som inrättar nya tjänster inom skolornas elevhälsa. Men i Östersund är man tveksam till om man ska ta emot pengarna.
8 november 2011
De sju socionom­utbildningar som fick hård kritik av Högskoleverket har nu sett över kursplaner, bemanning och lärarkompetens. På spel står rätten att utfärda socionomexamen.
1 december 2010
Nu är det möjligt för alla att jämföra kommunernas och landstingens missbruks- och beroendevård. Socialstyrelsen presenterar resultaten på en ny webbplats.
16 november 2010

Sidor