Miljöinspektör

Miljö- och hälsoskyddsinspektörer utövar tillsyn på bland annat restauranger, bensinstationer, industrier och vattenverk. Om det finns brister måste inspektören ta med det i sin inspektionsrapport och med stöd av lagen kräva att problemet ska lösas. Inspektören ska också informera om bestämmelser och ge råd till både företag, myndigheter och allmänhet. För att bli miljö- och hälsoskyddsinspektör läser man det treåriga miljö- och hälsoskyddsprogrammet. Det kommande året anses arbetsmarknaden vara i balans men inget tyder på att behovet kommer att minska.

I siffror

  • 2
  • 9
  • 7
  • 2
  • 0
Medianlön för miljö-och hälsoskyddsinspektörer i kommunerna.(Partsgemensam statistik 2013).
  • 2
  • 6
  • 0
  • 0
Så många miljö- och hälsoskyddsinspektörer jobbar i kommunerna.
Över hälften av landets kommuner uppger att de behöver fler livsmedelsinspektörer. Det visar Livsmedelsverkets senaste rapport.
11 augusti 2014
Leksaker, lekplatser och byggmaterial innehåller mycket kemikalier. Nu ser Karlstad kommun över alla förskolor för att rensa ut farliga ämnen.
7 juli 2014
Om några år sitter personalen i Huddinge kommun i ett öppet kontorslandskap utan fasta platser. Men Vision kräver egna rum till de som behöver.
27 juni 2014
Malmö stad toppar åter listan som landets bästa miljökommun. Ett brett och uthålligt arbete är förklaringen.
25 juni 2014
Många kommuner klarar inte av sitt uppdrag att övervaka hanteringen av livsmedel i butiker och på restauranger. Nu riktar Riksrevisionen kritik mot regeringen och Livsmedelsverket som inte tagit ansvar för att lösa kontrollproblemen.
10 juni 2014
Rätt till heltid, möjlighet till deltid. Så lyder avtalet mellan Falu kommun och Vision. Avtalet är ett av det första i landet där Visionmedlemmar får rätt att gå ner i arbetstid. (Texten uppdaterad 24 mars)
21 mars 2014
Att bli hotad eller till och med slagen på jobbet är inget ovanligt för dem som arbetar med myndighetsutövning. I en landsomfattande inspektion fick nästan sju av tio arbetsgivare krav på förbättringar för att förebygga hot och våld.
14 februari 2014
Kraftigt regn i Göta älv ökar risken för magsjuka bland invånarna som får sitt dricksvatten därifrån, visar forskning. Sambandet kan även gälla andra ytvattentäkter.
17 juli 2013
Kommunala tjänstemän som jobbar med tillsyn och kontroll ligger i riskzonen för att bli indragna i korruption. Det visar en undersökning som Brå i dag presenterar i Almedalen.
2 juli 2013
Fyra av tio livsmedelsinspektörer och miljö- och hälsoinspektörer har utsatts för hot. Men värst drabbade är djurskyddsinspektörer, visar en ny undersökning.
11 juni 2013
Samhällsbyggnadschefen i Österåker har sagt upp sig. Det är den sjätte toppchefen i kommunen som slutat på kort tid.
11 april 2013
Visions avtal för anställda i kommuner och landsting är fyraåriga och ska ge medlemmarna löneökningar på minst 2,6 procent det första året och 2,2 procent andra året i genomsnitt. De sista två åren är sifferlösa.
10 april 2013
Anställda i Ljusdals kommun kan nu byta semesterdagstillägget mot fler semesterdagar.
10 april 2013
Nässjö kommun hade köpt in nya stolar till kommunfullmäktige. Men redan efter första mötet hade ett par gått sönder.
26 mars 2013
Vill du jobba till 69? Inom kort kommer ett statligt förslag som höjer pensionsåldern med två år.
21 februari 2013

Sidor