Personalsekreterare

En personalsekreterare kan ha många arbetsuppgifter som rekrytering, planera kompetensutveckling, representera arbetsgivaren vid förhandlingar, ha hand om frågor som rör arbetsmiljö och jämställdhet, arbeta med omplaceringen av personal och så vidare. Utbildningsprogram för personal- och arbetslivsfrågor på tre till fyra års heltidsstudier finns på universitet och högskolor. Det går också att kombinera enstaka kurser som psykologi, sociologi och personaladministration till en examen. Tillgången på nyutexaminerade personalvetare är god. Arbetsförmedlingen bedömer att konkurrensen om jobben är hård på både fem och tio års sikt.

I siffror

  • 3
  • 2
  • 3
  • 0
  • 0
Mediallönen för handläggare personal/löner i kommunerna. (partsgemensam statistik 2012)
  • 2
  • 7
  • 0
  • 0
Så många handläggare inom personal/löner jobbar i kommunerna.
Lågutbildade och arbetslösa löper större risk att dö i förtid än högutbildade tjänstemän som chefer och sjukvårdsspecialister. Det visar en ny rapport från Statistiska centralbyrån, SCB.
24 september 2014
Vision har tecknat ett kollektivavtal om studentmedarbetare. Kommunala och privata fastighetsbolag kan anställa studenter medan de fortfarande pluggar.
4 september 2014
Om några år sitter personalen i Huddinge kommun i ett öppet kontorslandskap utan fasta platser. Men Vision kräver egna rum till de som behöver.
27 juni 2014
Ekonomer, personalvetare, administratörer och IT-personal i Uppsala kommun ska flyttas från förvaltningarna till en ny stabsorganisation. ”Nödvändigt med tydligare styrning”, säger Michael Walldén, huvudskyddsombud för Vision i Uppsala.
16 april 2014
Landstinget Blekinge läxades nyligen upp av Diskrimineringsombudsmannen, DO, på grund av osakliga löneskillnader mellan könen. Nu får även landstingen i Dalarna och Östergötland på pälsen för att de misskött lönekartläggningarna.
10 april 2014
Sju kommuner i Västra Götaland har bildat ett gemensamt bolag. Det ska ta över löneadministration, ekonomi, upphandling och IT-drift. Vision är kritiskt på flera håll.
26 mars 2014
Rätt till heltid, möjlighet till deltid. Så lyder avtalet mellan Falu kommun och Vision. Avtalet är ett av det första i landet där Visionmedlemmar får rätt att gå ner i arbetstid. (Texten uppdaterad 24 mars)
21 mars 2014
Hon är HR-specialist, men tycker att HR-generalist vore en mer passande titel. Just nu har dock Karin Jedeur-Palmgren i Ale kommun ett uppdrag som mest påminner om en HR-strategs.
11 mars 2014
Datainspektionen kritiserar Svenska kyrkan för att man sparar personuppgifter om barn som inte är medlemmar.
28 januari 2014
Det är stora skillnader mellan lönerna i mans- och kvinnodominerade sektorer. En kommunanställd ekonom tjänar under sitt yrkesliv 4,9 miljoner kronor mindre än en privatanställd.
18 december 2013
Varannan anställd på Sahlgrenska universitetssjukhuset i Göteborg skulle inte rekommendera någon annan att jobba där. Det visar en medarbetarenkät.
9 december 2013
Läkarnas tid måste användas bättre. Administrativa uppgifter kan tas över av annan personal, till exempel medicinska sekreterare. Det konstateras i en färsk statlig rapport.
4 december 2013
Två anställda på ett gruppboende i Partille stängdes av och blev uppsagda efter ett brev med kritik mot arbetsgivaren. Vision har ogiltigförklarat uppsägningen och överväger att driva fallet till domstol.
5 juli 2013
Tidigare en dement mamma och nu sjuka svärföräldrar har tvingat henne till ständiga utryckningar. Carina Johansson får knapra av sin semester för att stötta sina anhöriga.
7 maj 2013
Bara en av tio chefer i Stockholms stad har invandrarbakgrund. Nu kräver Miljöpartiet att representationen ska öka.
15 april 2013

Sidor