Socialsekreterare

Som socialsekreterare kan man exempelvis arbeta med socialbidragsutredningar, familjeärenden, missbrukare eller barn och ungdomar. Förebyggande arbete som olika slags stödinsatser är ett annat arbetsområde. Den som vill bli socialsekreterare läser på någon av landets socionomutbildningar. På flera orter kan man utbilda sig till socionom med olika inriktningar, till exempel mot äldre och funktionshindrade, personal och ledarskap, mångkulturellt arbete eller socialpedagogik I dagsläget finns en viss brist på socialsekreterare. Även på 5–10 års sikt ser utsikterna på arbetsmarknaden relativt goda ut för utbildade socialsekreterare.

I siffror

  • 2
  • 8
  • 3
  • 0
  • 0
Medianlönen för socialsekreterare i kommunerna.(Partsgemensam statistik 2013).
  • 1
  • 5
  • 3
  • 0
  • 0
Så många socialsekreterare jobbar i kommunerna
Arbetssituationen inom socialtjänsten gör att var tredje socialsekreterare funderar på att byta jobb enligt en ny studie. Forskaren Pia Tham uppmanar därför till en statlig översyn.
10 september 2014
Uppsala är den kommun som betalat mest straffavgifter för att personer med stödbehov har fått vänta för länge på sina LSS-insatser. Total har ett 90-tal kommuner betalat in nästa 27 miljoner kronor till staten det senaste året.
8 september 2014
Över 32 000 barn var placerade utanför hemmet av socialtjänsten under 2013. Det är en ökning med 3000 jämfört med året innan. Och det är insatser till pojkar som ökar mest.
2 september 2014
Chefer, inköpare, bygglovshandläggare och socialsekreterare. Det är några av de yrkesgrupper inom Vision som fick de största löneökningarna i kommuner och landsting förra året.
27 augusti 2014
En vårdanställd på ett serviceboende i Botkyrka knivskars i helgen till döds. Polisen har gripit en misstänkt person som bor på boendet.
18 augusti 2014
Socialförvaltningen i Jönköpings Kommun har polisanmält en tidigare medarbetare efter att personen tagit del av sekretessbelagda uppgifter som inte behövdes för arbetets räkning.
7 augusti 2014
Skyddsombuden i stadsdelen Enskede-Årsta-Vantör i Stockholm har larmat Arbetsmiljöverket om den orimliga arbetsbelastningen för socialsekreterarna. Visions huvudskyddsombud kräver mer pengar till verksamheten för att rädda arbetsmiljön.
4 augusti 2014
Socialbidraget räcker inte och socialsekreterarna har för tung arbetsbörda för att klara sitt uppdrag. Det skriver ett fyrtiotal diakoner som upplever att allt fler utsatta tvingas vända sig till kyrkan för hjälp.
1 augusti 2014
En anställd på en gruppbostad i Borås tvingade i en brukare lugnande medicin då hen vägrade bli matad. Den anställde har stängts av och händelsen har anmälts till Inspektionen för vård och omsorg, IVO.
1 augusti 2014
Kommuner har ansvar för vård och behandling av missbrukare men inte för personer som är medmissbrukare. Det slår kammarrätten fast i en ny dom.
28 juli 2014
Tre barn var i flera månader utan handläggare på socialförvaltningen i Helsingborg på grund av en sjukskrivning. Detta fick allvarliga konsekvenser för barnen. Nu larmar facket om att de inte hinner följa lagen.
22 juli 2014
Socialsekreteraren har ett heltidsjobb på kommunen. Samtidigt jobbade hon heltid som föreståndare för två HVB-hem. Nu polisanmäls hon och hennes chefer för korruption.
18 juli 2014
Två tjänstemän och en politiker döms till böter för tjänstefel efter den uppmärksammade fosterhemsplaceringen i Marks kommun.
17 juli 2014
En tredjedel av socialsekreterarna i Flen är eller har varit sjukskrivna på grund av stressymptom, enligt facket. Nu kräver Vision och SSR åtgärder mot den stora ärendebelastningen.
11 juli 2014
Långsam handläggning av boende. Fel personer på behandlingshem. Det är ett par av de brister i kommuners verksamheter som Inspektionen för vård och omsorg, IVO, nu kritiserar.
2 juli 2014

Sidor