Tandsköterska

Förr stod tandsköterskorna mest bredvid och assisterade tandläkaren. I dag jobbar de mer delegerat, vilket betyder mycket förberedande arbete som att lägga bedövningar, göra fyllningar och ta bort ytlig tandsten. Jobbet är mer självständigt i dag, även om det är tandläkaren som avgör vilken kompetens tandsköterskan har att göra olika uppgifter. Utbildning är eftergymnasial och ges på Yrkeshögskolan i 1,5 till 2 år. Behovet av att rekrytera tandsköterskor kommer att öka de kommande tio åren då pensions­avgångarna inom yrket väntas bli mycket stora.

I siffror

  • 2
  • 3
  • 5
  • 0
  • 0
Medianlön för tandsköterskor i landstingen.(Partsgemensam statistik 2013).
  • 6
  • 4
  • 0
  • 0
Så många tandsköterskor jobbar i landstingen
Det är svårt att rekrytera tandsköterskor till de små klinikerna i Jönköpings län. Därför har folktandvården köpt 15 extra platser på tandsköterskeutbildningen i Tranås.
5 september 2014
Ingenjörer och IT-specialister är hetast på arbetsmarknaden. Men ökad tillväxt leder till att utsikterna för jobb ökar i flera yrken.
26 juni 2014
Sjukskrivningarna i landstingen ökar för tredje året i rad. Bland tandsköterskor och medicinska sekreterare är sjukfrånvaron högst i Jämtland.
23 juni 2014
Sjuktalen varierar inte bara mellan olika landsting utan också mellan olika yrkesgrupper. För medicinska sekreterarna och tandsköterskor är sjukskrivningarna högst i Jämtland.
23 juni 2014
Alla Sveriges större sjukhus har ekonomiska problem. Skånes Universitetssjukhus, Södersjukhuset i Stockholm och Akademiska i Uppsala räknar med underskott i 100-miljonersklassen. Ökade personalkostnader är en av orsakerna.
13 juni 2014
I Skåne finns däremot ingen brist på tandsköterskor. Där är det vanligt med 20–25 sökande till varje tjänst.
28 maj 2014
Under ett halvår får du prova på yrket under kvalificerad handledning. Så hoppas Folktandvården i Dalarna att det ska bli lättare att rekrytera tandsköterskor till länets alla hörn.
28 maj 2014
Massiva pensionsavgångar och få nyexaminerade är en kombination som leder till stor brist på tandsköterskor de kommande två åren. I Dalarna är läget akut.
28 maj 2014
Landstinget Blekinge läxades nyligen upp av Diskrimineringsombudsmannen, DO, på grund av osakliga löneskillnader mellan könen. Nu får även landstingen i Dalarna och Östergötland på pälsen för att de misskött lönekartläggningarna.
10 april 2014
Folktandvården har hyrt in personal för drygt 61 miljoner kronor på senare år. Störst nota har Folktandvården i Örebro läns landsting.
7 april 2014
Tandsköterskorna i Dalarna får ett extra påslag på 1 procent utöver löneökningen i avtalet. Men många av dem är besvikna och hade hoppats på mycket mer.
1 april 2014
Löneskillnaderna mellan nyanställda och dem med många års erfarenhet måste öka. Det slår Landstinget i Uppsala fast. Nu ska det utredas vilka yrken som ska prioriteras.
26 mars 2014
Sammanlagt 5,3 procent för 2014 och 2015 och hela löneökningen ska betalas ut efter sommaren. Förhoppningen är att det ovanliga avtalet ska lyfta lönerna för tandsköterskorna i Örebro läns landsting.
6 mars 2014
Vision har under många år hävdat att lönerna för tandsköterskorna i Örebro läns landsting är för låga. Nu får man medhåll från arbetsgivaren.
3 mars 2014
Flera högskoleutbildningar för tandhygienister och tandtekniker har brister i kvalitet och måste förbättra sig. Det konstaterar Universitetskanslerämbetet, UKÄ, i en ny rapport.
28 februari 2014

Sidor