Tolk

Det finns flera olika tolkyrken: kontakttolkar, vuxendövtolkar och teckenspråkstolkar. De hjälper personer som inte kan tala svenska eller har funktionsnedsättningar i deras kontakter med hälso-och sjukvården, rättsväsendet, socialtjänsten, försäkringskassan och andra myndigheter. Många tolkar är inte anställda utan jobbar som egna företagare.

I siffror

  • 2
  • 1
  • 7
  • 0
  • 0
Medianlön bland tolkar som är medlemmar i Vision (2012)
  • 5
  • 0
  • 0
  • 0
Så många språk- (4000) och dövtolkar(1000) finns i Sverige.
Höj arvodesnivån och gör den enhetlig för tolkar som tar uppdrag för kommuner och landsting. Det föreslår nu en tolkförmedling. ”Äntligen”, kommenterar Vision Rikstolk.
12 augusti 2014
Det är fågelvägen som gäller för tolkar som tar uppdrag åt Migrationsverket. För reseersättning för bilvägar får de inte.
18 juni 2014
Bara var tredje teckenspråkstolk tycker att de får tillräckligt ledning och feedback från sin chef och bara hälften kan själva bestämma hur mycket de behöver förbereda sig för ett uppdrag. Det visar en undersökning från Vision.
12 juni 2014
Susan Nordberg klagade på Kammarkollegiets godtyckliga bedömning av tolkproven. Nu har hon vunnit en halv seger.
14 mars 2014
Att bli godkänd i Kammarkollegiets tolkprov är som att spela på roulette. Slumpen avgör om personen godkänns och får sin behörighet. Två likalydande svar kan ena gången ge full pott, nästa gång noll.
12 februari 2014
Från och med i dag har den som är misstänkt för ett brott rätt till en auktoriserad tolk. Tolken Chris Kosanovic är nöjd med den nya lagen och hoppas att det ska bli slutet för prisdumpning av tolktjänster.
1 oktober 2013
Regeringen arbetar med ett lagförslag som ska förbättra tolkningshjälpen åt hörselskadade och döva. Någon ny myndighet blir det dock inte.
20 augusti 2013
Nässjö kommun hade köpt in nya stolar till kommunfullmäktige. Men redan efter första mötet hade ett par gått sönder.
26 mars 2013
Fem västsvenska kommuner och Västra Götalandsregionen startar en gemensam tolkförmedling. ”För oss tolkar är det här riktigt bra”, säger Visions ombud Håkan Lösnitz.
27 februari 2013
Vill du jobba till 69? Inom kort kommer ett statligt förslag som höjer pensionsåldern med två år.
21 februari 2013
Regeringen satsar nio miljoner för att minska löneskillnaderna mellan män och kvinnor. Men Visions ordförande Annika Strandhäll kräver mer.
20 februari 2013
En tolk som avbeställs med kort varsel ska ha samma ersättning som om tolkuppdraget utförts. Det har Högsta Domstolen slagit fast.
17 december 2012
Sjukvårdsrådgivningen i tre regioner och landsting har börjat erbjuda tolk på arabiska och somaliska. Även andra språk kan bli aktuella.
4 december 2012
Språktolkar i Värmland vägrar ta uppdrag i vården. Orsaken är att arvodena sänkts efter den senaste upphandlingen.
28 september 2012
Tolkar som är medlemmar i Vision kritiserar tolkföretaget Språkservice för att man förmedlar tolkuppdrag via sms. Tolkarna anser att systemet skapar stress och försämrad rättssäkerhet.
12 mars 2012

Sidor